Priser i Karmøy kulturskole

Tilbud Sats
Individuell instrumental/sangundervisning

4.088

Alle gruppeaktiviteter (unntatt danselek)

2.911

Materiellkostnader teater, nysirkus, visuell kunst og musikal

770

Instrumentleie

1.149