Egenbetaling – Helse og omsorg

Sist oppdatert 6. september 2019 09:42

Tjenester

Satsene gjelder for samtlige brukergrupper som mottar de aktuelle tjenestene.

Satsene ble sist vedtatt i kommunestyret 13.05.2019, gjelder fra og med 01.08.2019.

Inntektsgrupper

 

 

Praktisk hjelp, timepris (kroner) Praktisk hjelp, månedstak (kroner) Trygghetsalarm, pr. mnd (kroner) Installering/ flytting
av alarm (kroner)
Under 2 G 278 210 258 448
2-3 G 432 1 343 258 448
3-4 G 444 2 688 258 448
4-5 G 444 3 655 258 448
over 5 G 532 4 515 258 448
G = folketrygdens grunnbeløp

Egenandel for trygghetsalarm faktureres månedlig.

Inntektsgrupper er nettoinntekter før særfradrag 2017-ligning (alminnelig inntekt) + inntekter av hjelpestønad til hjemmet + inntekter av utenlandsk pensjon (NB! husstandens samlede inntekter).

Avbestilling av praktisk hjelp

For å slippe betaling må avbestilling av praktisk hjelp skje innen kl. 12.00 dagen før hjelpen skulle vært utført. Betalingen avrundes til nærmeste halve time.

Abonnementsordninger
  • a) Full kost (tilsvarende som i sykehjem): 2 897 kroner pr måned
  • b) Kun middager (inkl. dessert/suppe): 1 654 kroner pr måned
  • c) Husholdningsartikler (håndsåper, vaskemidler, papirhåndklær, toalettpapir etc): 192 kroner pr måned
  • d) Vask og leie av tøy (sengetøy, håndklær og kluter): 277 kroner pr måned

Abonnementsordningene inngår ikke i månedlig maksimalbeløp for egenandel.

Transport

Transport til eller fra arbeids-/aktivitetstilbud og dagsenter: 41 kroner tur/retur.
Det betales for transport uavhengig om en kommer fra eget hjem eller avlastningshjem.  • Dag- /nattopphold: Opphold: 85 kroner pr dag/døgn, mat: 79 kroner pr dag
  • Korttidsopphold – inntil 60 døgn pr. kalenderår: 165 kroner pr døgn
  • Korttidsopphold – over 60 døgn pr. kalenderår: Etter inntekt
  • Langtidsopphold: Etter inntekt

Hvordan kommunen kan fastsette egenbetaling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommunen kan kreve egenbetaling som for langtidsopphold for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår. Betalingssats for korttidsopphold utover 60 døgn pr. kalenderår vil bli meddelt den det gjelder når det eventuelt blir aktuelt. Gjeldende egenandelssatser tilsvarer maksimalnivået slik det er beskrevet i forskriften, og vil være på det nivået inntil dette endres fra sentrale myndigheters side. Framtidige egenandelssatser vil bli justert ved endring i forskriften, og vil være identiske med maksimalsatsene.Følgende gjelder fra 1. august 2019:

Tilkjøring, montering og henting: 300 kroner

Egenandel per utlån 3 mnd:         300 kroner

Egenandel per utlån 6 mnd:         600 kroner