Pris barnehage

Sist oppdatert 13. februar 2019 09:59

Satser for opphold i barnehage

  • 100% plass                 kr.   2 990 pr måned

I tillegg til pris for opphold kommer kostpenger.

Det gis søskenmoderasjon for barn nummer 2 med 30%. Barn nummer 3 eller flere får 50% moderasjon. Søsken må bo sammen for at moderasjonen skal gjelde.

Reduksjonen skal også tilbys i de tilfeller søskene går i forskjellige barnehager i samme kommune.