Gebyr for graving i kommunal vei

Alle gravetiltak i offentlig vei er søknadspliktige tiltak etter vegloven §§ 32 og 57. Det skal betales gebyr etter matrisen under. Søknader behandles etter kommunens retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg.

Gebyret dekker verifisering og behandling av dokumentasjon.

Behandling og oppfølging av gravesøknader
(veglova §§ 32 og 57)
Pris
Gravesøknad3.470