Graving i kommunal veg

Alle gravetiltak i offentlig veg er søknadspliktige tiltak etter vegloven §§ 32 og 57 og skal betale gebyr etter matrisen under. Søknader behandles etter kommunens retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i kommunal veg. Gebyret dekker eventuell befaring, verifisering og behandling av dokumentasjon. Gebyr etter veglova §§ 32 og 57

Behandling og oppfølging av gravesøknader Pris
Gravesøknad 3.200