Gebyrer for konsesjon og deling etter jordloven

For konsesjonsbehandling og behandling av delingssaker etter jordloven § 12 ( deling av driftsenhet) er gebyrene fastsatt i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker» § 2.

Sakstype Sats
Delingssaker etter jordloven §12 2 000,-
Konsesjonssaker etter konsesjonsloven 5 000,-
I tillegg kommer deling etter Plan- og bygningsloven
I tillegg kommer gebyr for oppmåling

 

Utskriftsvennlig gebyrregulativ for Jordloven