Gebyrer for konsesjon og deling etter jordloven

For konsesjonsbehandling og behandling av delingssaker etter jordloven § 12 ( deling av driftsenhet) er gebyrene fastsatt i «Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker» § 2.

Sakstypepris
Delingssaker etter jordloven §122.000
Konsesjonssaker etter konsesjonsloven5.000
I tillegg kommer deling etter Plan- og bygningsloven
I tillegg kommer gebyr for oppmåling