Festeavgift kistegraver

Festeavgift for kistegraver er satt til kr. 195,- pr år pr grav.