Festeavgift kistegraver

Festeavgift for kistegraver er satt til kr. 210,- pr år pr grav.