Dropp håndhilsing

Det er betydelig smitte i kommunen vår og det er gitt lokale råd for å redusere smittespredningen. Helse og omsorgsministeren var i dag tydelig i tale: Vi skal holde oss hjemme når vi er syke, teste oss og droppe håndtrykket. Sammen skal vi redusere smitten. 

I sin tale sa statsråd Ingvil Kjerkol følgende: 

Mange av oss har begynt å håndhilse igjen, etter å ha brukt albue, nikk og hånd til hjertet i halvannet år. Jeg vil nå oppfordre alle til å droppe håndtrykket og gå tilbake til den smittefrie måten å hilse på. Det koster oss lite – men vil hindre spredning av smitte. 

Ministeren fortsatte med følgende i sin tale; 
Nå er det ganske mange av oss som ikke følger rådet om å holde seg hjemme når vi er syke. Vi bare må en liten tur på jobben eller bare må en liten tur på skolen eller treningen eller festen, selv om halsen er vond og hodet verker. 
Det fører til at koronaviruset og andre virus sprer seg raskt i befolkningen. 
Det fører til stadig flere smittede, stadig flere syke og et stadig større press på helsetjenesten. Det kan – i løpet av kort tid – føre til at vi må innføre strengere nasjonale tiltak for å stopp smittespredningen. 
Jeg håper vi slipper det! 
Dette er min oppfordring til deg som er syk og bare må en tur på jobben eller bare må en tur på skolen: 
Nå bare du holde deg hjemme! 

Disse rådene støtter vi i Karmøy kommune.