Drømmestipendet 2020 – stipendordning for Norsk kulturskoleråd

100 nye kulturutøvere skal våren 2020 få til sammen 1,5 millioner kroner i form av Drømmestipendet 2020. Nå er jakten på gode drømmestipendkandidater i Karmøy kommune i gang!

Drømmestipendet utdeles for 17. gang av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendbeløpet er på 15 000 kroner, og dermed er det altså hele 1,5 millioner kroner i potten de hundre stipendmottakerne skal dele.

Hver kommune kan nominere så mange utøvere de ønsker, fordelt på de sju kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet.


Rektor Kirsten Jæger Steffensen, Karmøy kulturskole er ansvarlig for å nominere unge kulturutøvere til Drømmestipendet i Karmøy. Det gjennomføres er grundig juryarbeid før det nomineres. Alle som ønsker å bli vurdert som drømmestipendkandidater oppfordres til å ta kontakt med kulturskolen så fort som mulig. Fristen for innlevering til Karmøy Kulturskole er 15. januar 2020, se www.karmoykulturskole.no og www.drommestipendet.no for nærmere opplysninger.

– Hundre utøvere får årlig tildelt velfortjente drømmestipend. Men også blant de andre nominerte er det enormt mange dyktige og glødende kulturutøvere med fine drømmer for sitt kulturuttrykk. Også disse fortjener anerkjennelse og synliggjøring for sin utøvelse, og det får de, sier Lars Emil Johannessen, prosjektleder for Drømmestipendet.

I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 100 ungdommene som får stipend.

I løpet av mai og juni offentliggjøres hvilke 100 unge kulturutøvere som tildeles stipend.

Stipendmottakerne er ungdom mellom 13 og 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk. Målet med både nominasjonen og stipendet er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.

Øystein Folkedal fra Karmøy fikk utdelt Drømmestipend 2019 av ordfører Jarle Nilsen.