Drømmestipendet 2020 – Kommer bilen til Karmøy?

Sesongstarten for utdeling av Drømmestipendet skal utdeles til hundre kulturutøvere i hele landet som hver får 15 000 kr samt diplom, og mye verdifull heder og synliggjøring. På grunn av koronapandemien yter stipendutdelerne Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd i år litt ekstraservice til enkelte kommuner.

Nå legges en egen drømmestipendbil ut på veien, som i løpet av ti dager skal bistå ved en del stipendutdelere til 26 ungdommer i 18 kommuner i 9 fylker. Dette er det 17. året stipendet utdeles, og 445 unge kunst- og kulturutøvere var nominert dette året. Stipendet består av 100 stipend. Se alle de nominerte til Drømmestipendet 2020.

– Det er spennende om drømmestipendbilen kommer til oss. Noen lister over hvor bilen kommer er ikke publisert, fordi enkelt kommuner holder stipendeutdelingen hemmelig helt fram til utdelingen skal skje. Drømmestipendbilen har med seg personer og utstyr som skal lage en fin ramme rundt arrangementene. Det legges opp til utdelinger utendørs, men unntak kan forekomme. Det viktigste er at det blir fine, verdige arrangement som er i tråd med gjeldende smittevernregler, sier en spent rektor Kirsten Jæger Steffensen ved Karmøy kulturskole som håper bilen kommer innom Karmøy.