Drivhuset – et likestillingsprosjekt

I ledige lokaler i Havnegata i Kopervik har flere unge jenter i Karmøy nærmest flyttet inn for å sette likestilling i Karmøy på dagsorden.

Hvorfor er det slik at flere jenter slutter med kultur- og fritidsaktiviteter i 15-års alderen? Kan vi gjøre noe for å snu denne trenden? Hvordan kan vi styrke likestillingskulturen i Karmøy? Hvordan få flere jenter til å bli aktive i samfunnsdebatten? Kan vi gjøre noe for å sikre flere kvinner inn i politikken?  Kan fremtidens kulturhus bidra til likestillingsarbeidet og få flere jenter til å delta i kultur- og fritidsaktivitet?
Dette er noen av spørsmål som jentene i prosjektet “Drivhus” og studenter fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo ser nærmere på og ønsker å gjøre noe med.

Drivhuset er et prosjekt for å styrke likestillingskultur og samfunnsengasjement på Karmøy – med og for tenåringsjenter. Drivhuset er et sted for å dyrke frem ideer som kan testes her og nå.

Følg drivhuset på instagram @drivhusetkarmoy

Drivhuset er et samskapingsprosjekt mellom Karmøy kommune, Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, og ungdom på Karmøy. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt som støttes av Regionalt Forskningsfond Rogaland.