Digital undervisning i skoler og rødt nivå i barnehager

Den pågående pandemien fører til både nasjonale og lokale forskrifter. Fra og med snarest blir all undervisning i skolene digital. Samtidig innføres rødt nivå i barnehagen.

Den lokale forskriften gjelder for flere kommuner på Haugalandet. Også videregående skoler fortsetter sin digitale undervisning frem til påske.

Forskriften kommer som en konsekvens av det økte smittetrykket på Haugalandet. Målet er å redusere risiko for smittespredning. Den lokale forskriften fører til at det bir gitt digital hjemmeundervisning frem til påske.

Det blir utarbeidet gode undersvisningsopplegg og det vil bli gitt anledning til å hente nødvendig utstyr på skolen i løpet av onsdag den 17. mars. Du vil få mer informasjon om dette av din skole.

Rødt nivå i barnehagene

For å redusere risikoen for smittespredning innføres det rødt nivå for alle barnehagene i Karmøy kommune. Det betyr at barnehagene vil være åpne, men det kan bli kortere oppholdstid som følge av tiltakene. Den enkelte barnehage informerer foresatte om konsekvenser for drift, tiltakene trer i kraft onsdag 17. mars.

Sårbare barn

Det vil være tilbud i skole og barnehage for spesielt sårbare barn og barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Dette avtales for den enkelte i samråd med barnehage/skole.

Disse defineres som samfunnskritiske funksjoner.