Digital satsing i hele Rogaland

Ordfører Jarle Nilsen signerte  torsdag på at Karmøy kommune deltar i en unik digital satsing sammen med alle de andre rogalandskommunene, Digi Rogaland.

Håpet med Digi Rogaland er at ikke alle kommunene skal behøve å utvikle de samme digitale verktøya og tjenestene hver for seg – som alle trenger. Alle innbyggerne kan dermed få de samme digitale tjenestene. I prosjektet medvirker, for uten alle kommunene, Fylkesmannen, fylkeskommunen og KS. Og torsdag gikk startskuddet under en konferanse i Stavanger. Der deltok både rådmann Vibeke Vikse Johnsen og ordfører Jarle Nilsen. Sistnevnte satte sin signatur på avtalen, for anledningen digitalt formidlet via en stor skjerm.

I første omgang er Digi Rogaland i gang med to prosjekter: Løsning for å søke om sosialtjenester og system for å utveksle informasjon med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.