Digital postforsendelse til kommunen

Karmøy kommune vil henstille til sine innbyggere om å ikke sende brev på papir hvis det finnes alternative løsninger.  Færre papirbrev vil redusere smittefaren i disse koronatider.

Det vil i tillegg hjelpe oss til å løse oppgavene raskere og du som innbygger kan få raskere svar.

De fleste søknadsskjema er heldigitale og krever 2-faktor pålogging, f.eks. bank-ID på mobil.  I slike tilfeller kan du trygt oppgi sensitive opplysninger.  De skjema som det står elektronisk bak, har sikre løsninger for å ivareta personvernet.

Du finner våre skjema under selvbetjening i menyen.

Dersom eneste mulige løsning er forsendelse av brevpost så må det påregnes lenger saksbehandlingstid enn normalt.

Ta kontakt med oss på telefon 52 85 75 00 dersom du har spørsmål, så skal vi hjelpe så godt vi kan.

Byggesøknader kan leveres digitalt via Byggsøk.  Kart og nabolister kan du skaffe elektronisk via kommunens etorgløsning.

Epost til kommunen:  post@karmoy.kommune.no
(Dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes via epost).