Dialogmøte om utslipp fra Husøy

Karmøy kommune i tett dialog med fiskeforedlingsbedriftene på Husøy. Det er i hovedsak disse som er årsak til luktutslipp fra næringsområdet. Fiskeforedling er en næring hvor det kan forventes utfordringer med lukt, både fra båter som kommer inn med fisk og fra produksjon av fiskemel og fiskefôr.

Kommunen har innsyn i miljøportalen som gir en oversikt over luktsituasjonen i området. Høy aktivitet og sommervær øker risikoen for luktutslipp.

Det er fra januar til og med april i år, og i juli, registret færre klager enn i samme periode i fjor. I mai, juni og hittil i august har det vært en øke i antall klager sammenlignet med fjoråret.

Karmøy kommune oppfordrer deg som innbygger til å bruke din klagerett om du blir sjenert av lukt, støy, støv eller annet utslipp. Det har i august vært møte mellom fiskeforedlingsbedrifter på Husøy og Karmøy kommune. Lokalt næringsliv arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere uønskede utslipp.

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet

Alle disse fire virksomhetene har en utslippstillatelse fra Fylkesmannen. (BioMar, Karmsund protein, Karmsund fiskemel og Seagarden). Utslippstillatelsen gir høyest tillatte utslipp til vann og luft, der utslipp til luft inkluderer lukt. Fylkesmannen stiller også en rekke andre krav som:

  • Gjennomføring av en luktrisikovurdering
  • Driftsplan som sikrer at luktulempene ved virksomheten blir begrenset
  • Driftslogg for luktrenseanlegg
  • System for registrering av innkomne luktklager

I og med at Fylkesmannen er forurensningsmyndighet er det også de som er tilsynsmyndighet. Det vil si at det er Fylkesmannen som fører tilsyn og skal sørge for at virksomheten holder seg innenfor de grenseverdiene og kravene som er satt i tillatelsen.

Hva er lovlig utslipp?

I utslippstillatelsene fremgår det at virksomhetene skal være «99 prosent luktfri». I praksis betyr dette at virksomhetene må holde seg under grenseverdien 99 prosent av tiden per måned. Det betyr også at virksomhetene kan ha et lovlig utslipp av lukt over denne grensen 1 prosent av tiden per måned. Dette utgjør ca. 7 timer i måneden. En utfordring på Husøy er at det er flere virksomheter som har potensial for luktforurensing, slik at lukten kan bli sterkere og vare lenger uten at det overstiger enkeltbedriftenes grense. Mange av lukthendelsene kan derfor være lovlige innenfor utslippstillatelsen som er gitt. Karmøy kommune vil gjennomføre en helseundersøkelse blant innbyggere i tilknytning til næringsområdet for å registrere grad av sjenanse grunnet utslipp. Undersøkelsen er ventet tidlig neste år.

Les mer om miljøfaktorer på Husøy her.

Her kan du se hvordan Husøy ser ut fra lufta. Vi flyr inn fra “flyplasskrysset”: