Dialogmøte i forbindelse men plan og byggesaker

Karmøy kommune ønsker å invitere til dialogmøte 22. 11. 19 på rådhuset i Kopervik kl 1200 – 1530 (max – avhengig av tema og respons)Vi ser for oss følgende mulige tema (kan bli endringer):

  1. Eventuelt nytt fra departement og direktorat.
  2. Havnivåstigning og risiko – hva medfører det for søker, prosjekterende? Innlegg v/ Fylkesmannen i Rogaland.
  3. Regionalplan massehåndtering – innhold og framdrift. Innlegg v/ Rogaland fylkeskommune
  4. Jordvern i Karmøy kommune v/ Britt J. Pedersen
  5. Ev endringer/forbedringer i rutiner for saksbehandling plan og byggesaker i Karmøy kommune
  6. Kommunedelplanene i Karmøy kommune – de viktigste endringer og grep v/kommuneplanlegger Jarle Stunes

Dere har sikkert tema og spørsmål dere vil ha belyst.  Se de i retur til undertegnede innen 15.11.

Malvin Bjorøy

E-Mail: mbj03@karmoy.kommune.no