Det sopes og sopes

SopebilVeiavdelinga er kontinuerlig ute og soper opp etter vinterens strøing. Og en har før 17.mai prioritert kommunale gangveger, skoleplasser og til slutt veier i sentrumsområdene . Allerede er mye av Åkra og Vea-området tatt. Det er ikke blitt gjort arbeid i Skudeneshavn, Kopervik og Norheim/Vormedalsområdet enda. I sentrumsområdene i byene hvor en også om vinteren har ansvar for å måke gangveger, kan en sope grusen ut i vegen, hvis ikke kommunen sin feiebil allerede har vært der. Har den vært der og det sopes ut i vegen har ikke kommunen tid og mulighet til å komme tilbake.

De som jobber med dette opplever også problemer med mangel på fuktighet. Dette gjør at steder det støver veldig må en kanskje vente til det kommer litt fuktighet på bakken. Dette for å hindre at det støver over hele området slik at de som er i området ikke skal gå i en stor støvsky.

Hvor kjapt andre områder blir tatt etter 17.mai er vanskelig å si noe om. Vi har bare 1 bil som må kjøre i nesten 1 km/t og skal dekke over ca. 280 km med veger. Og samtidig må grusen som sopes opp leveres på godkjent deponi.

Lurer du på hvor vi soper kan du se på hvilke veier vi brøyter.