Jobber for et mer demensvennlig samfunn og innfører ordningen med aktivitetsvenn

Ordfører Jarle Nilsen og representant fra Nasjonalforeningen for Folkehelse signerer samarbeidsavtale om demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn
I Norge er det ca. 78 000 personer med demens, og mange av disse bor hjemme. Antallet vil øke i årene som kommer.
Karmøy kommune vil tilrettelegge best mulig slik at det er trygt og godt for alle å ferdes i lokalsamfunnet. På bakgrunn av vedtak i hovedutvalg helse og omsorg inngikk kommunen v/ordfører Jarle Nilsen like før jul to samarbeidsavtaler med Nasjonalforeningen for folkehelse. Den ene avtalen gjelder deltakelse i kampanjen demensvennlig samfunn og den andre gjelder deltakelse i ordningen med aktivitetsvenn.

På bildet ser vi ordfører Jarle Nilsen og leder for Nasjonalforeningen Haugaland demensforening Astrid Håland signere avtale. Tilstede var også daglig leder i Nasjonalforeningen i Rogaland og Vest-Agder Olaug Kvalstad og representanter fra kommunen.

Demensvennlig lokalsamfunn – økt kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens

Kampanjen demensvennlig samfunn er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen, norske kommuner og næringslivet, og tar sikte på å tilrettelegge lokalmiljøet slik at også personer med demens lettere kan delta i vanlige hverdagsaktiviteter. Det er over 50 kommuner med i kampanjen.

Målet med kampanjen er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Kampanjen retter seg ikke til innholdet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men til alle som kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.

Gjennom at flere i samfunnet har mer kunnskap, blir det lettere å leve med sykdommen og resultatet er et vennligere samfunn for alle. Det vil gjøre det mulig for personer med demens å utføre vanlige hverdagsaktiviteter (for eksempel å handle, bruke offentlig transport, gå til frisøren, handle på apoteket, ta taxi, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter f.eks. bibliotek, kino og konserter) lengre.

Frivillig aktivitetsvenn til hjemmeboende med demensdiagnose

Personer eller pårørende til personer som har fått demens vil kunne oppleve at enkelte aktiviteter blir vanskeligere å gjøre alene. En aktivitetsvenn kan gjøre det enklere å komme seg ut og oppleve ting man setter pris på. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.
Tilbudet vil i første omgang være for hjemmeboende personer med diagnostisert demens. Dette er et lavterskeltilbud uten aldersbegrensning.– Når du får en aktivitetsvenn, blir du koblet med en person som har samme interesser som deg. Dere gjør ting dere liker. Dere kan gå tur, spille spill, gå i teater eller på kino, fiske, male, eller bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Målet er at tiden dere er sammen skal være til glede for begge. Hvor ofte dere møtes er opp til deg og din nye venn. (Utdrag fra Nasjonalforeningens nettside).
Aktivitetsvenn-prosjektet skal sikre et forutsigbart og forpliktende samarbeid om en aktivitetsvenn og en person med demens. Aktivitetsvenn skal være et bærekraftig tilbud i kommunen og bygger på Nasjonalforeningen for folkehelsens verdier om omsorg, solidaritet, trivsel og kvalitet. Prosjektet er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen, og eies av organisasjonen.
Det er mulig å melde seg som aktivitetsvenn og å søke etter en aktivitetsvenn til seg selv eller til andre. Dette kan foreløpig gjøres ved henvendelse til Hukommelsesteamet i Karmøy kommune v/ Evy T. Håkonsen, tlf: 90 77 60 23, e-post: eto01@karmoy.kommune.no. Om kort tid vil det være mulig å registrere dette via Nasjonalforeningen for Folkehelse sin nettside.