Endringer for skoler og barnehager som følge av coronapandemien

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer.

Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av coronaviruset. Kommunen er også i en situasjon hvor personellressurser må disponeres på en mest mulig fornuftig måte.

Smittesituasjonen og nasjonale bestemmelser og anbefalinger kan endres fortløpende og vil bli oppdatert.

Veileder fra Helsedirektoratet om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn.


Veileder fra Helsedirektoratet om smittevern i barnehage.


Foreldre skal betale fra den dagen de får tilbud om plass i SFO og barnehage.