Endringer for skoler og barnehager som følge av coronapandemien

Sist oppdatert 5. juni 2020 13:19

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning

Oppdatert De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer. I artikkelen fra Folkehelseinstituttet finner du beskrivelse av trafikklysmodellen som viser hvordan tiltakene graderes.

 

Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av coronaviruset. Kommunen er også i en situasjon hvor personellressurser må disponeres på en mest mulig fornuftig måte.

Smittesituasjonen og nasjonale bestemmelser og anbefalinger endres fortløpende, og oppdatert informasjon publiseres på helsenorge.no og regjeringen.no. Tiltak i Karmøy må tilpasses situasjonen. Her gis en oversikt over endringer for skoler og barnehager i Karmøy kommune.
7. mai oppdaterte Utdanningsdirektoratet følgende veiledere:


Når barnehagene og SFO er åpnet igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.


Det er også andre tilbud for barn og unge som er påvirket av coronasituasjonen. Samlet oversikt over kommunale tjenester og tilbud som er endret/redusert finner du her.