Coronaviruset – fakta, råd og tiltak

Sist oppdatert 8. april 2020 16:17

Hvis du er syk og trenger vurdering av lege, ring fastlege på dagtid. På kveldstid og helg ringer du legevakt (tlf. 116 117). Dersom du ikke har fastlege, eller du ikke kommer i kontakt med fastlegen, kan du kontakte legevakt også på dagtid.


Har du andre spørsmål om coronaviruset og konsekvenser?

Hvis du ikke finner svar her, på helsenorge.no/koronavirus eller på temasiden til Folkehelseinstituttet (FHI) kan du ringe FHI på tlf: 815 55 015. Spørsmål som gjelder lokale forhold i Karmøy, kan sendes på e-post til corona@karmoy.kommune.no. Vi vil forsøke å svare fortløpende (innenfor kontortiden).

Norwegian Institute of Public Health has published information matherial in different languages.

More information in different languates.


 1. Har du pustevansker og trenger rask hjelp? Ring 116 117. Hvis det ikke kan vente, ring 113.
 2. Har du milde symptomer på forkjølelse, sår hals, hoste i 5 dager eller mindre: Hold deg hjemme! Kontakt fastlege (legevakt kveldstid) om du ikke er bedre etter 5 dager, eller hvis du blir verre. Dette gjelder også for barn, så lenge barnet har grei allmenntilstand (drikker, interessert i omgivelsene/leker litt, gir god kontakt, puster greit). Barn er ikke utsatt for alvorlige symptomer ved corona.
 3. Har du hatt typiske corona-symptomer i over 5 dager (feber hos 90%, svært vanlig også tørrhoste, tungpust, uttalt tretthet)?
  • Dagtid: Kontakt fastlege ved behov. Kommer du ikke i kontakt med fastlege, kan du ringe legevakt også dagtid (tlf 116 117).
  • Kveldstid: Kontakt legevakt (tlf 116 117).
 4. Har du symptomer og er blant de som skal testes (se egen liste nedenfor), kontakt coronatest-telefon (52 81 23 60). Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 08.30-16 og lørdag 10-16. Søndag stengt. Følgende gjelder i påsken: onsdag og skjærtorsdag: kl. 08.30-16, langfredag: stengt, påskeaften lørdag kl. 10-16, 1. påskedag: stengt , 2. påskedag: kl. 08.30-16.
 5. Sykemelding: Sykemelding pga luftveissymptomer får du hos fastlegen pr telefon eller e-konsultasjon. Arbeidsgiver kan også innvilge et visst antall dager egenmelding uten kontakt med lege (det kan være ulike regler og praksis for dette, så sjekk gjerne med din leder).


 

Disse er aktuelle for testing:

 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.  (Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19).
 • Personer i særlig samfunnskritiske oppgaver (etter individuell vurdering)

Vi tester kun personer med symptomer.

Er du aktuell for test? Ta kontakt med vår coronatest-telefon: 52 81 23 60. Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 08.30-16 og lørdag 10-16. Søndag stengt. Følgende gjelder i påsken: onsdag og skjærtorsdag: kl. 08.30-16, langfredag: stengt, påskeaften lørdag kl. 10-16, 1. påskedag: stengt , 2. påskedag: kl. 08.30-16.

Du blir kontaktet av smittevernet dersom testen din er positiv. Hvis du har testet deg i Karmøy, kan du selv sjekke testen din her (NB! Det kan være noen endringer i påskedagene).


Hvis du føler deg frisk

Alle skal holde mer avstand enn vanlig. Gjeldende anbefalinger til befolkningen generelt:

 • Holde minst én meters avstand til andre mennesker.
 • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
 • Vask hendene hyppig og grundig (for eksempel før du går ut, med en gang du kommer hjem og før du spiser. Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet).
 • Dere som er friske og som bor sammen kan omgås som vanlig. Dette gjelder også barn i skilte familier, men du bør unngå håndhilsning, kyssing og klemming med andre utover dette.

Hvis du har luftveissymptomer (snue, sår hals, hoste, feber, tungpust eller uvanlig tretthet)

Ta en koronasjekk! Er du i tvil om hva som gjelder for deg akkurat nå? Sjekk deg selv på koronasjekk.no. Er du fortsatt i tvil, skal du spørre fastlegen din på telefon eller e-konsultasjon. Vær oppmerksom på at anbefaling om test på koronasjekk.no kun er en indikasjon. Se våre egne råd om testing her på våre nettsider.

Gjeldende anbefalinger for befolkningen generelt, hjemmekarantene og isolasjon finner du her på helsenorge.no.

 


Annet nyttig om karantene, isolasjon og kontakt


Fastlege og legevakt
 • Det er viktig at du i utgangspunktet fortsatt møter til avtalte kontroller hos fastlegen din, slik at ikke helsesituasjonen din forverres. Det er også viktig at du tar kontakt med lege dersom du opplever nye symptomer eller kjenner på en forverring av plager.
 • Legekontor og legevakt har høyt fokus på at pasientene kan være trygge ved oppmøte på kontoret! Ingen pasienter med mistanke om korona møter opp på vanlige legekontor. Disse ivaretas på luftveislegevakt. Det er få pasienter på venterommet. Hygienestandard er høy på alle legekontor.
 • Dersom du trenger konsultasjon, men uten at oppmøte er nødvendig, finnes det flere muligheter:
  • Fastlegene etablerer videokonsultasjon som er enkle å bruke. Du kan få informasjon om dette ved å ringe til ditt legekontor.
  • Nesten alle fastleger tilbyr e-konsultasjon
  • Telefonkonsultasjon kan også brukes.
 • Hvis du har luftveissymptomer, skal du ikke møte opp på legekontor, men ringe til legen din.

Andre helsetjenester
Helsedirektoratet har bestemt at en rekke andre helsetjenester skal holdes stengt. Bare tjenester som tilbyr nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt, kan få unntak fra dette.


Hjelpetelefoner og veiledning – barn og unge

Familieliv i koronatid

Barneverntjenesten i Karmøy ønsker har samlet gode råd for å ivareta familien på best mulig måte i situasjonen vi er i på en egen nettside. Her er det bl.a. flere gode råd og tips om ulike hjelpetelefoner for barn og voksne.


Rask psykisk helsehjelp for voksne: Råd- og veiledningstelefon

Ny råd- og veiledningstelefon: Dersom du er over 18 år og trenger råd og veiledning knyttet til psykisk helse i forbindelse med pandemien, kan du ta kontakt på telefon 903 66 141. Telefonen er bemannet av ansatte i Rask psykisk helsehjelp hverdager kl. 09-11 og 12-14. Dersom du ikke får svar, er sannsynligvis noen andre foran deg i køen. Send oss da gjerne en sms, så ringer vi deg tilbake. 


For å imøtekomme de utfordringene vi står ovenfor ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell i kommunen. Karmøy kommune trenger deg som kan hjelpe oss både i å forebygge og bistå de som allerede har blitt syke.

Har du helsefaglig utdanning eller erfaring, men arbeider med helt andre oppgaver i dag? Da håper kommunen at du registrerer deg via vårt digitale skjema. Arbeidet vil bli lønnet etter gjeldende regulativ.

I første omgang ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon der vi mangler personell, tar vi direkte kontakt med deg. Vi tenker i første omgang på helsefagstudenter, medisinstudenter, sykepleierstudenter, vernepleierstudent, personer med helsefaglig erfaring eller kompetanse (også innen privat virksomhet). Det er bl.a. et stort behov for sykepleiere.

Ønsker du å bidra? Meld deg her


Sitter du i karantene eller i isolasjon og har behov for praktisk hjelp?

Da kan du benytte dette kontaktskjemaet.

Karmøy kommune kan også kontaktes pr. telefon: 52 85 75 10 (besvares hverdager kl. 08-15.30) og e-post: corona@karmoy.kommune.no. Frivilligheten i Karmøy og Karmøy kommune vil bistå deg så raskt vi kan, men vær ute i god tid for å sikre at du får hjelp når du trenger det.

Aktuelle behov som vi kan hjelpe deg med er: handling, henting av medisiner, psykososial støtte per telefon m.m. Dette er imidlertid ikke en helsetjeneste, og vi kan ikke bistå med medisinsk rådgiving eller hjelp.


Ønsker du å melde deg som frivillig til å bistå med praktisk hjelp?

Karmøy frivillighetssentral koordinerer dette arbeidet. Dersom du ønsker å melde deg som frivillig til å yte praktisk hjelp kan du kontakte frivillighetssentralen pr. e-post:


Barnehager åpnes og delvis skoletilbud etter påske

Oppdatert 8. april

Barnehagene i Karmøy åpner igjen fra og med 20. april. 1. til 4. trinn ved skolene og SFO åpner igjen fra og med 27. april.

Slik blir gjenåpningen

Barnehage

På bakgrunn av regjeringens vedtak åpner barnehagene 20. april. Det skal utarbeides nasjonale veiledere som vil være klar over påske. Disse vil omhandle blant annet smittekontroll og råd om risikogrupper. På bakgrunn av dette vil Karmøy kommune lage retningslinjer tilpasset lokale forhold ved den enkelte barnehage. På denne måten vil vi sikre en trygg og god oppstart for både barn og ansatte i barnehagen, med særlig fokus på de som er i risikogrupper for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Foresatte og ansatte vil få melding fra barnehagestyrer om oppstarten. Følg også med på Facebook- Barnehage, oppvekst og kulturetaten, Karmøy kommune.

Skole og SFO

På bakgrunn av regjeringens vedtak åpner skolene igjen for 1. – 4. trinn mandag 27. april. Dette gjelder også SFO. Skolene vil fremdeles være stengt for 5. – 10. trinn.

Det skal utarbeides nasjonale veiledere som vil være klare over påske. Disse vil omhandle blant annet smittekontroll og råd om risikogrupper. På bakgrunn av dette vil Karmøy kommune lage retningslinjer tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole.

På denne måten vil vi sikre en trygg og god oppstart for både elever og ansatte i skolen, med et særlig fokus på de som er i risikogrupper for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Nærmere informasjon om oppstart kommer fra rektor til foresatte via Visma Flyt Skole.

Nyhet fra regjeringen 8. april:

Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april.

– Når vi nå beveger oss mot en gjenåpning av tilbudene, er det rimelig at også foreldrebetalingen gjeninnføres, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Det er en målsetning at alle barnehager og SFO-er skal være gjenåpnet innen 27. april. Så langt det er forsvarlig ønsker vi at barnehagene og SFO skal drive som normalt.

Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte.

Barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.

Ordinær foreldrebetaling for barn og elever som mottar et tilbud, vil gjøre det administrative arbeidet for kommunene og barnehagene enklere og mindre tidkrevende.

– Kommunene bør få bruke tiden sin på å tilpasse seg smittereglene og den nye situasjonen, istedenfor på administrativt arbeid knyttet til foreldrebetalingen, sier Melby.

 

Eksamen

Pressemelding fra regjeringen 25. mars

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

Tips til foreldre
Brukerbetaling

Foreldre og foresatte slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av coronaviruset. Følgende gjelder brukerbetalinger for SFO og kommunale barnehager:

 • Det er sendt ut faktura for april måned med betalingsfrist 1. april. Betalingsfristen utsettes til 1. mai.
 • De som mottar efaktura eller avtalegiro må selv inn i sin nettbank og utsette betalingsdato til 1. mai.
 • Neste faktura (mai måned) vil bli korrigert for de dagene som holdes stengt.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet 17.3 – Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO


Alle barnehager og skoler stengt på grunn av coronavirus (oppdatert 26. mars) 

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Les meldingen herDette har følgende konsekvenser for barnehager og skoler i Karmøy kommune:

 1. Ungdomstrinnet ved skolene i Karmøy kommune ble  stengt fra fredag 13. mars 2020. Stengingen gjelder videre i denne omgang frem til og med 13. april 2020.
 2. Barnetrinnet (inkludert SFO) ved skolene i Karmøy kommune ble stengt fra  fredag 13. mars 2020. Stengingen gjelder videre i denne omgang  frem til og med 13. april 2020. Foreldrene blir bedt om å holde seg oppdatert på barnehagens og kommunens hjemmesider.
 3. Barnehagene i Karmøy kommune ble stengt  fra 13. mars. Stengingen gjelder  videre i denne  omgang frem til og med 13. april 2020. Vedtaket om stenging gjelder både kommunale og private barnehager.
 4. Stenging av skolene betyr ikke at elevene har fri fra skolen. Lærerne vil fortsette gi elevene undervisning gjennom digitale kanaler. Foreldrene blir bedt om å holde seg oppdaterte om elevene sitt skolearbeid på digitale plattformer, for eksempel Visma, Showbie, Office 365 samt skolens og kommunens hjemmesider.
 5. I tilfeller der begge foreldrene har samfunnskritisk arbeid og det ikke lar seg gjøre å skaffe barnepass for barnehagebarn og elever i skolen, vil Karmøy kommune legge til rette et omsorgstilbud i barnehage-/skole- og SFO-tida ved barnets skole eller barnehage. Familier som har behov for et slikt tilbud, må ta kontakt med sin skole eller barnehage.
 6. Vedtak om stenging gjelder i denne omgang frem til og med 13. april 2020. Karmøy kommune ber alle foreldre om å holde seg oppdatert på kommunens hjemmeside.
 7. Sårbare barn sikres hjelp
Andre tilbud som er endret

Det er også andre tilbud for barn og unge som er påvirket av coronasituasjonen. Blant annet er det redusert tilbud i helsestasjon og skolehelsetjenesten og tannlegetilbudet. Oversikt over tjenester/tilbud som er endret/redusert og ulike hjelpetelefoner finner du i rullegardinmenyen.


Karmøy kommune ved rådmannen vedtok 7. april 2020 ny lokal forskrift om forebygging av korona for Karmøy kommune.

Forskriften kan du lese i sin helhet her.

Redegjørelse og begrunnelse for forskriften finner du her.


Sykehjem, heldøgnsomsorg og ØHD: Besøksrestriksjoner og midlertidige endringer

Helsedirektoratet har innført restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser. Alle sykehjemmene i kommunen har i tråd med sentrale føringer gjort tiltak for å redusere faren for at pasientene blir smittet av coronavirus. Det er bl.a. innført adgangskontroll og svært strenge restriksjoner for besøk. Det er bare ansatte som har arbeidsvakt skal være på institusjonene. Heller ikke kolleger/medarbeidere skal være innom med mindre de har vakt og er på arbeid. Kun nødvendige besøk på institusjonene i Karmøy vil nå være tillatt. Pårørende kan henvende seg til virksomhetsleder/avdelingsleder på den aktuelle institusjonen for å avklare dette.

Det legges tilrette for at pårørende til pasientene i kommunens sykehjem kan foreta videobesøk. Les mer om hvordan du kommer igang med videobesøk.

Det er også gjennomført flere endringer i sykehjemstilbudet for å kunne avlaste sykehuset i den pågående pandemien. Det er bl.a. opprettet en egen KAD-avdeling ved Norheim BBH som ved behov kan ta imot coronapasienter. Se egen nyhetssak om dette.

Tjenester som har redusert aktivitet/stenges som følge av omprioritering av ressurser

Kommunen er i en situasjon hvor personellressurser, særlig innen helse- og omsorgstjenestene, må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. Smittesituasjonen er i stadig endring, og tiltak må kunne tilpasses situasjonen. Karmøy kommune har gjort noen endringer i tjenestene for å kunne ta imot økt antall henvendelser om coronaviruset og kompensere for personell i karantene. Endringer vurderes fortløpende, og kan skje raskt.

 • Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten hjelper nå til med å besvare telefoner og å ivareta testing. Skolehelsetjenesten har dessverre måttet prioriteres ned i denne perioden, men vil fortsatt være tilgjengelig på telefon på den enkelte helsestasjon.
 • Helsestasjonene vil prioritere oppfølging av nyfødte gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, 6-ukers konsultasjon med helsesykepleier og lege, følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for. Åpen helsestasjon er stengt inntil videre. Hvis det er nødvendig, ta kontakt med din helsestasjon på telefon for å konferere.
 • Helsestasjon for ungdom på Åkra og Norheim holder stengt inntil videre. Ved behov for fornyelse av resept på p-piller eller annen prevensjon, kontakt enten Åkra helsestasjon på tlf: 52 81 15 51 eller Norheim helsestasjon på tlf: 52 81 16 90.
 • Helsestasjonen på Åkra sine lokaler nyttes til en midlertidig luftveislegevakt.
 • Omsorgshotellet har midlertidig fått annen bruk og det vil ikke være mulig å bestille rom.
 • Servicetorget på rådhuset vil ikke holde åpent for besøk, men henvendelser pr. telefon og e-post vil fortsatt bli besvart.
 • Hjemmetjenesten arbeider for at den enkelte skal få nødvendig hjelp og at smittespredning bli redusert. Dette krever ekstra stor innsats samtidig som vi har ansatte i karantene. Det er nå viktig å sørge for nok ressurser og fokusere på de viktigste oppgavene. I denne perioden er det derfor dessverre ikke mulig å utføre praktisk hjelp i huset og rengjøring. Enkelte besøk vil også bli vurdert erstattet med telefonkontakt.
 • Hukommelseteamets personell blir nå benyttet i annen drift. Dette gjelder fra og med uke 12 til og med uke 16. Deretter blir situasjonen vurdert på nytt.
 • Fysio- og ergoterapitjenesten og hjelpemiddellageret har redusert drift og opprettholder bare de aller nødvendigste oppgavene. All gruppeaktivitet er lagt ned på ubestemt tid. Hovedfokuset er å bidra til å unngå smittespredning og at brukere utskrevet fra sykehus og fra korttidsopphold på sykehjem skal kunne komme hjem og fungere hjemme med nødvendig tilrettelegging.
  Hjemmeboende med hjelpemiddelbehov, evt behov for reparasjoner av hjelpemidler for fortsatt å kunne bli boende hjemme, blir også prioritert. Sentralbordtelefonene er betjent som normalt.

Virksomheter som har redusert aktivitet/stenges for å unngå smitte

Arrangement/virksomhet stengt av helsedirektoratet

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Dette gjelder til og med påske.


Tannhelse Rogaland

Smittesituasjonen påvirker tannlegetilbudet i fylket. Se informasjon fra Tannhelse Rogaland om hvor du kan få nødvendig hjelp. 


Bestillerkontoret
Bestillerkontoret for helse og omsorgtstjenester stenger publikumsmottak via skranke, men kan fortsatt nås via elektroniske søknader, meldinger, e-post og telefon.

 

Fysio- og ergoterapitjenesten
Fysio- og ergoterapitjenesten med hjelpemiddellager har redusert drift og opprettholder bare de aller nødvendigste oppgavene. All gruppeaktivitet er lagt ned på ubestemt tid.


Jordmortjenesten
Driften av jordmortjenesten vil nå endres som følge av den pågående pandemien. Endringene er gjort for å minimere risiko for smitte. Konsultasjonene vil bli kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført. Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra helsedirektoratet, samt egen jordmorfaglig vurdering. Mer informasjon på jordmortjenestens nettside.


NAV Karmøy-Bokn
NAV Karmøy-Bokn stenger publikumsmottaket for drop-in besøk uke 13. Situasjonen vurderes på ny mandag 30. mars. Det vil bli mulighet til å få en timeavtale dersom det er nødvendig.
Alle oppfordres til å bruke NAV sine digitale tjenester på nav.no
Er du i en situasjon hvor du ikke har muligheter til å benytte deg av de digitale tjenestene eller trenger nødhjelp, kan du ta kontakt på NAV Karmøy-Bokn sin vakttelefon: 988 28 751. Denne vil bli besvart mandag til fredag mellom kl. 09–15

NAV har en egen nettside om spørsmål relatert til coronasituasjonen.

Dagtilbud

 • Aktiviteter og tilbud i rus- og psykisk helsetjeneste holdes stengt.
 • Dagtilbud for eldre holder stengt fra mandag 16. mars.
 • Driften av dagtilbud for psykisk utviklingshemmede blir sterkt redusert. Noen brukere vil få tilbud om plass på Ekta aktivitetsenter, mens de fleste får tilbud i egen bolig.

Det vil ikke være brukerbetaling for dagtilbud som er stengt.


Kultur- og idrettslokaler
Karmøy kommune har også vedtatt lukking av følgende kultur- og idrettslokaler, i første omgang til etter påske: Karmøyhallen, Norheimshallen, Håvikhallen, Åkrahallen, Skudehallen, Norheim kulturhus, Torvastad kultursenter, Kopervik kulturhus, Karmøy kulturhus, Skudeneshavn kulturhus, Kopervik hovedbibliotek, Norheim bibliotek, Åkra bibliotek og Skudeneshavn bibliotek, Storhall Karmøy, Torvastad Arena, Mykjehallen, Karmøy kino.


Borgaredalen miljøpark
Borgaredalen miljøpark stenges for mottak av avfall fra og med lørdag 14. mars og inntil videre. Miljøparken er kun åpen for mottak av renovasjons- og slambiler samt ut-transportering av avfall til behandlingsanleggene. Vi beklager dette og ber om forståelse for tiltaket. Situasjonen vurderes fortløpende.


Politiske møter
Alle møter i folkevalgte organ i Karmøy kommune er avlyst ut april måned.


For spørsmål send e-post til corona@karmoy.kommune.no


Status –  antall smittede i Norge

Lenke til Folkehelseinstituttets nyheter om antall smittede i Norge. Det er flere bekreftede tilfeller på Haugalandet, og betydelig lokal smittespredning.


Kriseledelse

Karmøy kommune opprettet tidlig i februar en pandemigruppe under ledelse av smittvernlege og kommuneoverlege for å forberede og håndtere et evt. utbrudd i kommunen. 13. mars ble det satt kriseledelse. Hovedmålet er å opprettholde forsvarlig drift i helsetjenestene, gi hjelp til coronasyke/-smittede i kommunen, opprettholde andre viktige kommunale funksjoner og gi informasjon til innbyggerne.


Service til mediene

Interessen fra mediene om kommunens håndtering av corona-situasjonen er allerede stor. For å sikre at kommunen kan yte alle medier like god service, er det viktig at all kontakt går via kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktperson er kommunikasjonssjef Margareth Langebro som nås på telefon 404 03 650.


Samfunnet vårt er satt i en situasjon ingen av oss har opplevd før. For å redusere smittespredning er skoler og barnehager stengt. Kultur og fritidsarrangement er avlyst, det samme er enkelte politiske møter. Hverdagen er endret og mange kan kjenne på utrygghet for sykdom og økonomi som følge av pandemi. Det har jeg stor forståelse for.

Det er viktig for meg som ordfører å si at vi står sammen om å bekjempe viruset. Ved å følge de nasjonale anbefalingene og de rådene som Karmøy kommune gir så skal vi håndtere dette på en god måte.

I dagene og ukene som kommer må hver og en av oss fortsette gjøre en innsats for å hindre smittespredning. Det enkle rådet er å vaske hendene og unngå større forsamlinger. Mange i kommunen sitter nå i karantene for nettopp å hindre smittespredning. Takk for at dere respekterer dette og tar ansvar.

Vi er mange på jobb i kommunen som nå arbeider ekstra hardt for blant annet å sikre at helsetilbudet vårt fungerer i en periode med stor pågang, og at alle som bor i institusjoner, sykehjem eller får hjemmetjeneste skal få nødvendig hjelp. Det er viktig å sikre vår infrastruktur i kommunen, det vil si at helsetjenestene og nødetatene skal fungere og tjenester som vann, strøm og renovasjon blir levert og utført.
Vi klarer å håndtere situasjonen ved å vise solidaritet og beskytte oss selv og våre nærmeste mot smitte. Jo flere vi er som holder oss friske, jo bedre klarer vi å håndtere denne pandemien. Sammen.

Som ordfører er det viktig for meg å få takke alle våre dyktige ansatte i kommunen som «står i det» og som tar «ekstra tak» for at alle nødvendige oppgaver skal bli gjennomført på en god og trygg måte – døgnet rundt.

Jarle Nilsen, ordfører


Helsenorges temaside

Folkehelseinstituttets temaside