Coronaviruset – fakta, råd og tiltak

Sist oppdatert 6. august 2020 12:04

Hvis du er syk og trenger vurdering av lege, ring fastlege på dagtid. På kveldstid og helg ringer du legevakt (tlf. 116 117). Dersom du ikke har fastlege, eller du ikke kommer i kontakt med fastlegen, kan du kontakte legevakt også på dagtid.


Har du andre spørsmål om coronaviruset og konsekvenser?

Hvis du ikke finner svar her, på helsenorge.no/koronavirus eller på temasiden til Folkehelseinstituttet (FHI) kan du ringe FHI på tlf: 815 55 015. Information in english and other languagesSpørsmål som gjelder lokale forhold i Karmøy, kan sendes på e-post til corona@karmoy.kommune.no. Vi vil forsøke å svare fortløpende (innenfor kontortiden).


Alle som har symptomer på nylig oppstått luftveisinfeksjon er aktuell for test. Symptomer på dette kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Sår hals
 • Tungpustethet
 • Tap av lukte/smakssans
 • Sykdomsfølelse

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Ta kontakt med vår coronatelefon: 52 81 23 60. 

Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 08.30-15.00. Lørdag og søndag stengt.

Telefonen er ekstraåpent søndag 2.august mellom 09.00 og 12.00

Svar på test: Hvis du har testet deg i Karmøy, kan du selv sjekke svaret på testen din her.

VIKTIG! Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri. Du må altså holde deg hjemme helt til du er frisk, uansett test-resultat. Du kan lese informasjon fra FHI om test her.

Se gjerne nyhetssak om hvor og hvordan testingen foregår. Du blir kontaktet av smittevernet dersom testen din er positiv.

folkehelseinstituttets nettside illustreres testingen med et flytskjema.


Testing for bedrifter som skal sende arbeidstakere utenlands

For bedrifter i Karmøy kommune som trenger covid19-test til ansatte fordi forretningspartner i utlandet krever dette: Kontakt bedriftshelsetjenesten for din bedrift.

Dersom din bedrift ikke har bedriftshelsetjeneste, eller denne ikke tilbyr test på covid-19, kan kommunen tilby test.

Pris er kr. 1500,- pr test.

Ring på tlf. 915 87 119


Testing av arbeidstakere fra EØS/Schengen som skal jobbe i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte mandag 22. juni et annet unntak fra karanteneplikten for arbeidsreisende fra EØS/Schengen-området.

Arbeidstakere som er bosatt i Schengen- og EØS-områdene og kommer til Norge for å jobbe, kan slippe karantene ved negative tester på covid-19. Dette vil også gjelde for arbeidstakere fra områder i Europa som ikke har en tilfredsstillende smittesituasjon fra 15. juli.

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem etter ankomst. Frem til første negative test, har personen karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge, men må være i karantene på fritiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

Det er arbeidsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Dersom arbeidsgiver ikke har avtale med bedriftshelsetjeneste som kan utføre dette, kan kommunen tilby test.

Pris er kr 1500 pr test.

Ring på tlf. 915 87119

Testing av ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som har vært på reise og andre som har arbeidssted i nærheten av pasienter eller brukere

Ansatte i helsetjenesten og andre med pasientnært arbeid som har vært på reise i “grønne land” utenfor Norden, skal testes etter hjemkomst til Norge.Kontakt bedriftshelsetjenesten for din virksomhet.

Dersom din virksomhet ikke har bedriftshelsetjeneste, eller denne ikke tilbyr test på covid-19, kan kommunen tilby test.

Pris er kr. 1500,- pr test.

Ring på tlf. 915 87119

For ansatte i helsetjenesten i Karmøy kommune med pasientnært arbeid, gjelder 10 dagers arbeidsforbud etter reiser til “grønne land” utenfor Norden. Se egen informasjon på Innsiå (link i MinGat) eller kontakt din leder.

Testing av studenter ved utenlandske studiesteder

Dersom studiestedet ditt i utlandet krever test av covid-19, kan kommunen tilby test.

Pris er kr 800 pr test.

Ring på tlf. 915 87119


Testing av personer som skal på privatreise til utlandet

Dersom det ved ankomst til din destinasjon kreves at du er testet for covid-19, ber vi deg kontakte coronatelefonen for individuell vurdering. Du kan bli bedt om å fremlegge dokumentasjon slik at vi kan vurdere indikasjon for testing.

Ring tlf 52 81 23 60


Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte.)
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes

Gjeldende anbefalinger for befolkningen generelt, hjemmekarantene og isolasjon finner du her på Helsenorge eller Folkehelseinstituttet. Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk finner du her.


Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av coronaviruset. Kommunen er også i en situasjon hvor personellressurser må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. 

Smittesituasjonen og nasjonale bestemmelser og anbefalinger endres fortløpende, og oppdatert informasjon publiseres på helsenorge.no og regjeringen.no. Tiltak i Karmøy må tilpasses situasjonen.


Nasjonale myndigheters reiseråd må følges. Disse kan endres på kort varsel.

Hold deg oppdatert og sjekk rådene som gjelder for det enkelte land på Utenriksdepartementets nettsider.

Hold deg også oppdatert om folkehelseinstituttets råd for reiser og innreisekarantene for Norge.


Fra 15. juni er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer:

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst en meter mellom personer som ikke er fra samme husstand.
 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede. Dette vil si ha navneliste med telefonnummer til alle deltakere.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smitteoppsporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Deling av utstyr er ikke tillatt (f.eks. mikrofon), det må desinfiseres mellom hver person som bruker det.
 • Arrangement uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.
 • Servering av mat og drikke kan være kilde til smittespredning. Dette gjelder særlig buffet eller annen type selvbetjening. Dette bør derfor unngås. Mat som serveres på fat til hver enkelt vil redusere risiko for smitte.
 • Deltakere må få informasjon om at hvis det oppstår smittetilfelle på arrangementet risikerer alle karantene i 10 dager etter arrangementet.

Arrangementer med mer enn 200 personer er forbudt.

Les mer om arrangementer på Folkehelseinstituttets nettside. Du kan også lese regjeringas side om samme tema.


Nyhetsmeldinger

Informasjonsbehovet knyttet til coronasituasjonen har vært betydelig. Her er en oversikt over ulike informasjonstiltak.


Status –  antall smittede i Norge

Lenke til Folkehelseinstituttets nyheter om antall smittede i Norge.


Kriseledelse

Karmøy kommune opprettet tidlig i februar en pandemigruppe under ledelse av smittvernlege og kommuneoverlege for å forberede og håndtere et evt. utbrudd i kommunen. 13. mars ble det satt kriseledelse. Hovedmålet er å opprettholde forsvarlig drift i helsetjenestene, gi hjelp til coronasyke/-smittede i kommunen, opprettholde andre viktige kommunale funksjoner og gi informasjon til innbyggerne.


Service til mediene

Interessen fra mediene om kommunens håndtering av corona-situasjonen er allerede stor. For å sikre at kommunen kan yte alle medier like god service, er det viktig at all kontakt går via kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktperson er kommunikasjonssjef Margareth Langebro som nås på telefon 404 03 650.


Helsenorges temaside

Folkehelseinstituttets temaside