Koronaviruset – fakta, råd og tiltak

Informasjon om koronaviruset

Du kan finne informasjon om koronaviruset på:

Information in English and other languages. Information video in different languages.

HVEM SKAL TESTES?

BESTILL TIME TIL TEST

 • ELEKTRONISK TIMEBESTILLING
 • KORONATELEFONEN: 52 81 23 60. Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 08.30-15.00. Lørdag og søndag 09:00-13:00.

If you think you may have been exposed to covid-19, or if you have symptoms, contact our Corona center:

SKAL JEG VÆRE HJEMME FRA JOBB?

 • Illustrasjon fra FHI forklarer dette enkelt (gjelder voksne, samt barn fra ungdomsskolealder og oppover) .

MER INFORMASJON OM TESTING


Svar på test
 • Prøvesvaret ditt finner du på Helsenorge.
 • Foreldre kan logge inn på seg selv for å finne svar på barn som er under 16 år. Personer uten BankID kan kontakte koronatelefonen på 52812360 ca. 2 døgn etter du tok prøve for å få sitt svar
 • Vanlig svartid er 1-2 døgn.
 • Du blir kontaktet av smittevernet dersom testen din er positiv.
 • For utenlandske arbeidere testet i teststasjonen i Åkrehamn: Frem til første negative test foreligger, er personen fortsatt i karantene. Personer uten BankID kan kontakte koronatelefonen på 52812360 ca. 2 døgn etter du tok prøve for å få sitt svar. Dersom man ikke har blitt oppringt 72 timer etter testen ble tatt, kan man også regne testen som negativ (frisk).
Til deg som venter på prøvesvar
 • Hold deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.
 • Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Dersom du testes mens du er i karantene, skal du fortsatt være i karantene ut karantenetiden.
 • For arbeidersreisende gjelder egne regler i karantenetiden. Se “Test av arbeidsreisende og bedrifter”.


Regler om reiser og innreisekarantene
 • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Rådene som gjelder for det enkelte land kan du lese på Utenriksdepartementets nettsider.
 • Regler om karantene og unntak fra innreisekarantene til Norge finner du på Helsedirektoratets sider.
 • Du kan også finne informasjon om smittevernråd for reise, samt oppdatert kart over land med lav og høy smittespredning på Folkehelseinstituttets sider.
Unntak fra innreisekarantene for arbeidere

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn. For arbeidere finnes det noen unntak fra denne karanteneplikten. Følg linken ovenfor til Helsedirektoratet for å lese mer om hvem dette gjelder. Ett av disse unntakene gjelder for personer som kommer til Norge fra områder med karanteneplikt for å utføre arbeid eller oppdrag (nødvendige arbeidsreiser). Disse er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. Det samme gjelder personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra disse landene.

 • Det kreves 2 tester etter ankomst til Norge.
 • Test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst til Norge og minst 48 timer etter den første testen.
 • Frem til første negative test er bekreftet, er personen fortsatt i karantene.
 • Frem til andre negative test foreligger, er personene fortsatt i karantene på fritiden.

Dersom arbeids- eller oppdragsgiveren velger en slik løsning, er arbeidsgiver ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Dette vil ofte løses gjennom avtale med bedriftshelsetjeneste. Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.

Kommunen kan tilby testing for bedrifter
 • Kommunen kan tilby testing for bedrifter i Karmøy kommune, eller for arbeidstakere som er bosatt i Karmøy kommune.
 • Pris er kr 1000,- pr test.
 • Alle henvendelser om dette skjer på e-post til bedriftstest@karmoy.kommune.no. Kommunen kontakter bedriften innen neste virkedag.  Mail skal ikke inneholde persondata på de som skal testes, men skal inneholde følgende (vær nøyaktig for å unngå forsinkelser):
  • Navnet på din bedrift
  • Organisasjonsnummeret til bedriften
  • Kontaktinformasjon til leder eller kontaktperson (deres referanse).
  • Kontaktperson i bedrift dersom noen får påvist positiv test.
  • Antall arbeidere som ønskes testet.
Gjennomføring av karantene for arbeidere
 • Det er bedriftens/arbeidsgivers ansvar å sette seg inn i gjeldende sentralt regelverk hos Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og andre gjeldende forskrifter.
 • En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med må unngås.
 • Hvordan kan karantene for arbeidere gjennomføres?
  • Av smittevernhensyn bør så få som mulig innkvarteres per boenhet (en boenhet er definert som en leilighet/del av et bygg som inneholder soverom + bad/toalett og kjøkken), og maksimum 5 personer, som tilsvarer antallet i et arbeidslag. Arbeidslag bør være innkvartert sammen for å unngå eventuell spredning av viruset mellom ulike arbeidslag. Sammensetningen bør være uendret gjennom hele arbeidsperioden.
  • På Arbeidstilsynets sider står det at hovedregelen er at arbeidstaker skal ha eget soverom med vindu og toalett og ett låsbart toalett og låsbar dusj per 4-5 beboere.
  • Fylkesmannen i Rogaland har vurdert at maks antall personer som kan innkvarteres sammen ikke bør overstige 5 personer. Videre bør det av smittevernhensyn tilrettelegges for at de som bor sammen gjennomfører karantenen sammen, slik at de kommer på likt og kan avslutte karantenen på likt.
  • Karantenen må gjennomføres på samme sted frem til test 2 er negativ, jfr covid 19-forskriften.
  • Dersom en arbeider tester positiv på covid-19, skal denne personen isoleres og kommunen varsles. Iflg. Arbeidstilsynet skal den eller de som isoleres da skal ha tilgang til eget bad/dusj/toalett, få maten levert utenfor døren til rommet de bor på, og de må legge tøy til vask i egne smittesekker som sendes til vaskeri. En ansatt i isolasjon skal ikke benytte seg av fellesområder.
Testing på Haugesund lufthavn
 • Lørdag 29. august åpnet Karmøy kommune teststasjon i utenlandsterminalen på Haugesund Lufthavn. Denne vil kun være tilgjengelig for passasjerer som ankommer flyplassen med rutefly som kommer direkte fra utlandet.
 • Testen er frivillig, men alle som kommer fra rødt land eller mistenker at de kan være smittet, anbefales å teste seg. Testen er gratis. Personer som kommer fra et rødt land, skal i karantene, uavhengig om de har testet seg eller ikke. Personer uten symptomer, som ankommer Norge fra “røde områder”, kan reise til sin endelige destinasjon for å kunne være i karantene der.
 • Dersom man ikke varsles innen 3 døgn, kan man regne testen som negativ (frisk).
 • Det skrives ikke attest på gjennomført test eller testsvar, slik at dette tilbudet er lite egnet for å teste arbeidere som ønsker unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden.


 • Fra mars til 15. september er det testet 5740 personer i Karmøy.
 • I september er det testet 2726 personer.
 • Siden pandemien startet har 94 personer folkeregistrert i Karmøy testet positivt.

Antall testede:

 • UKE 37: Antall testet: 530.
 • UKE 38: Antall testet: 743.
 • UKE 39: Antall testet: 662.
 • UKE 40: Antall testet: 545.
 • UKE 41: Antall testet: 366.
 • UKE 42: Antall testet: 362.
 • UKE 43: Antall testet: 344.

Antall personer med påvist smitte i kommunen:

 • Mars: 33
 • April: 38
 • Mai: 1
 • Juni: 1
 • Juli: 6
 • August: 3
 • September: 8
 • Oktober: 4


Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk finner du her.

Information about quarantine or home isolation in different languages

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Hold 1 meters avstand.
 • Har du ett eller flere nyoppståtte luftveissymptomer (eks. hoste, sår hals, feber, tungpustethet, tap av lukte/smakssans, sykdomsfølelse) bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og allmenntilstanden er god.

 

Råd til deg som skal være i karantene

De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Dette gjelder nærkontakter til personer med covid-19 og personer som har vært på reise i et område med mye smitte. Disse skal være i karantene i 10 dager for å hindre at de smitter andre før de selv får symptomer.

For nærkontakter og personer i innreisekarantene gjelder

 • Du skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.
 • Ved positiv test skal du over i “hjemmeisolering”.

Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted

 • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
 • Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
 • Karantene i andres hjem er ok dersom du og din husstand er eneste gjester.
Innreisekarantene

Det er pålagt karantene for personer som har vært på reise i visse land og områder. Det gjennomføres på egnet sted og på samme måte som for nærkontakter, se ovenfor.

Man kan reise rett til oppholdsstedet med egnet transportmiddel. I de tilfeller der det må skje med kollektivtransport, anbefales det at de reisende følger gjeldende råd for dette. De anbefales å bruke munnbind under hjemreise og de oppfordres så langt det er mulig å unngå avganger der man ikke klarer å holde minst 1 meters avstand.

Du kan finne informasjon om smittevernråd for reise, samt oppdatert kart over land med lav og høy smittespredning på Folkehelseinstituttets sider.

Unntak fra karanteneplikten

Du kan lese om regler om karantene og unntak fra karanteneplikten ved ankomst til Norge på Helsedirektoratets sider.

For arbeidere er det noen unntak fra karanteneplikt. Følg linken ovenfor til Helsedirektoratet for å lese mer om hvem dette gjelder.

Det er gitt egne anbefalinger for oppfølging og testing av personer som gis unntak fra karanteneplikten.

Råd til deg som skal være i isolasjon

Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering:

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Du bør oppholde deg på eget rom og ha eget bad. Disse rommene bør ikke brukes av andre. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Dersom det er vanskelig for deg å holde avstand til andre i huset, har kommunen plikt til å tilrettelegge for dere.
 • Avtal med fastlegen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. Dersom du har risikofaktorer for alvorlig sykdom, vil kommunen holde kontakt med deg under isolasjonen. De vil også kunne låne deg en surstoffmåler hvis lege finner dette nødvendig.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må være nøye med håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann. Husk særlig å vaske eller desinfisere hendene når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg, og etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, og før du skal ut av huset.
 • Kun lege kan oppheve isolasjonen. Man må minst være isolert 8 dager etter at man ble syk, og man må ha vært helt frisk i 3 dager.

Mer informasjon

Gjeldende anbefalinger for befolkningen generelt, hjemmekarantene og isolasjon finner du her på Helsenorge eller Folkehelseinstituttet.


Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet

 • Beslutninger og anbefalinger som gjelder hele Norge publiseres av Helsedirektoratet.
 • Kommunen kan innføre tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Informasjon om dette vil i så fall publiseres på kommunens nettsider.

Trenger du råd?

 • Trenger du råd om ditt arrangement, til din bedrift eller trenger et personlig råd? Koronateamet vil forsøke å veilede deg så godt vi kan, – og så langt vi har kapasitet. Skriv mail til: corona@karmoy.kommune.no
 • Ved spørsmål om svar på din test, må du kontakte koronatelefonen eller sjekke din side på Helsenorge, se egen info her på nettsidene under “Svar på test”.


Barn med akutt luftveisinfeksjon

 • Når skal barnet holdes hjemme? Når kan det gå tilbake på skolen og i barnehagen? Se veiledende flytskjema fra FHI.
 • Utdypende veiledning kan du lese her: “Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon”.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Dette kan være ett eller flere av følgende symptomer: Hoste, vond hals (vanlig hos barn), feber, hoste, bortfall av smak- og luktesans, slapphet og nedsatt allmenntilstand. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte i barnehagen.
 • Hvis barnet er klart bedre etter 48 timer, er testing ikke nødvendig. Hvis barnet fortsatt ikke er i form, bør man kontakte fastlege eller legevakt om barnet trenger legetilsyn. Man skal også kontakte koronatelefonen (tlf 52812360) og få vurdert om barnet skal testes for covid-19. Se veiledende flytskjema fra FHI.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Når skal barnet testes?

 • Barn på barneskole og i barnehage med symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme 48 timer før testing.
 • Dersom luftveissymptomene ikke er tydelig bedre ila 48 timer, bør barnet vurderes for testing. Kontakt Koronatelefonen på tlf 52812360.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
 • Barn i barneskole/barnehage kan testes kun med halspensel (ikke neseprøve) hvis ønskelig.
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.

Når kan barn og ansatte komme tilbake til barnehagen eller barneskolen?

 • Alle kan komme tilbake når man er frisk igjen!
 • Barn som har blitt klart bedre ila 48 timer (uten å bli testet), kan også gå i barnehage og skole når barnet er tilbake i sin vanlige form og er feberfri. Restsymptomer som for eks. snørr, heshet og/eller noe hoste er greit.
 • Andre barn med mer langvarig luftveisinfeksjon og har fått negativ test, kan også gå i barnehage og skole når barnet er tilbake i sin vanlige form og er feberfri. Restsymptomer som for eks. snørr, heshet og/eller noe hoste er greit. Se veiledende flytskjema fra FHI
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Ansatte kan komme tilbake når man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon).

Elever på ungdomsskole og videregående skole

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte på skolen. Testing er aktuelt, se side om test og elektronisk timebestilling.
 • Dersom man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon) kan du møte på skolen.

Fortsatt usikker?

 • Ta kontakt med Koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for vurdering av test og videre rådgivning.
 • Har barnet ditt en kronisk lidelse (for eks astma eller allergi) som gir mer langvarige restsymptomer, eller kroniske luftveissymptomer, kan barnet være på skole/barnehage når allmenntilstanden er god. Fastlegen som kjenner barnets tilstand kan også gi råd om hvordan man skal forholde seg.
Smittevernveileder for skole og barnehage

Oppdatert veileder 28. september: Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet justert smittevernveilederne for barnehager og skoler.


Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. I den anledning har FHI samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.


Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av coronaviruset. Kommunen er også i en situasjon hvor personellressurser må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. 

Smittesituasjonen og nasjonale bestemmelser og anbefalinger endres fortløpende, og oppdatert informasjon publiseres på helsenorge.no og regjeringen.no. Tiltak i Karmøy må tilpasses situasjonen.


Veileder fra Folkehelseinstituttet.

Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer på helsenorge.no


Nyhetsmeldinger

Informasjonsbehovet knyttet til coronasituasjonen har vært betydelig. Her er en oversikt over ulike informasjonstiltak.


Status –  antall smittede i Norge

Lenke til Folkehelseinstituttets nyheter om antall smittede i Norge.


Kriseledelse

Karmøy kommune opprettet tidlig i februar en pandemigruppe under ledelse av smittvernlege og kommuneoverlege for å forberede og håndtere et evt. utbrudd i kommunen. 13. mars ble det satt kriseledelse. Hovedmålet er å opprettholde forsvarlig drift i helsetjenestene, gi hjelp til coronasyke/-smittede i kommunen, opprettholde andre viktige kommunale funksjoner og gi informasjon til innbyggerne.


Service til mediene

Interessen fra mediene om kommunens håndtering av corona-situasjonen er stor. For å sikre at kommunen kan yte alle medier like god service, er det viktig at all kontakt går via kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktperson er kommunikasjonssjef Margareth Langebro som nås på telefon 404 03 650.


Helsenorges temaside

Folkehelseinstituttets temaside