Koronaviruset – informasjon for Karmøy

Det er viktig at at alle som får luftveissymptomer er raske med å teste seg for korona. Dette gjelder også om du er vaksinert. Det er betydelig smitte i Karmøy kommune. Du blir anbefalt å bruke munnbind og holde avstand.

1. desember 2021 innføres nye nasjonale regler for karantene og isolasjon om en i husstanden er smittet. Klikk for å lese mer.

Har du fått påvist korona? Eller er du nærkontakt til en smittet person? Fra 1. desember er det innført nye regler:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Les mer om hvordan du skal forholde deg på FHI eller på Helsenorge.

Informasjon om koronavaksinering er samlet på: Koronavaksine

Informasjon om testbestilling og testsvar finner du nedenfor.

Trenger du å komme i kontakt med oss? Skriv en e-post til corona@karmoy.kommune.no. Vi svarer deg innen ett døgn, ofte samme dag. Du kan også ringe vår koronatelefon på 52812360 (åpen 08:15-14:00, lørdag og søndag 12:00-15:00).

Positivt prøvesvar på hurtigtest hjemme? Ring 52857138 eller 52812360 for å varsle (åpen man-lør 0815-1500).

Det vil ikke lenger bli utdelt hurtigtester til de som har symptom. Hurtigtestene blir nå forbeholdt husstandsmedlemmer og nærkontakter til de smittede. Utlevering til disse gruppene skjer mellom kl 08:15-09:15, eller kl 14:00-15:30 (tirsdag/torsdag 08:15-09:15 og 15:00-15:30). Tester utleveres gjennom vindu 20 meter før test-teltet.

 

Når bør jeg ta en koronatest?

FHI har utarbeidet et flytskjema til hjelp for å vurdere behovet for test.

Trykk på lenken over eller på bildet for å forstørre flytskjemaet.

 • Alle personer med symptomer på covid-19, også vaksinerte, bør teste seg.
 • Ansatte i helsetjenesten: For ansatte i helsetjenesten bør det være særlig lav terskel for testing selv med milde symptomer og selv om de er vaksinert.
 • Barn under 12 år: Foresatte avgjør om de ønsker at barn skal testes. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Karmøy kommune følger prioriteringene i FHI sine testkriterier.

 

Nye råd og regler for reisende fra afrikanske land

Følgende land omfattes av tiltakene: Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi. UD fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendig til disse landene. Dette rådet vil vurderes fortløpende i samråd med helsemyndighetene. Følgende tiltak gjelder fra midnatt natt til lørdag 27. november: Alle som ankommer Norge etter å ha oppholdt seg i de berørte landene får plikt til gjennomført test før innreise, test ved ankomst, test etter 7 døgn og å være i innreisekarantene i 10 døgn uavhengig av om man kan fremvise dokumentasjon på at man er fullvaksinert eller har gjennomgått sykdom.

Innreisekarantenen skal gjennomføres på karantenehotell. Ved negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise kan resten av innreisekarantenen gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter innreise kan karantenen avsluttes.

Personer som har som har oppholdt seg i de aktuelle landene etter 16. november 2021 og har ankommet Norge før 27. november 2021 skal så snart som mulig teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 27. november 2021. De anbefales at de går i innreisekarantene i 10 døgn fra ankomstdato.

Barn under 18 år som kommer reisende alene og diplomater kan gjennomføre innreisekarantenen i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Disse har likevel krav til test.

For å sikre at kontrollen av reisende fra disse områdene overholder plikten til test og karantene, vil politiet ha en spesiell kontrollinnsats mot reisende som kommer fra disse landene.

Det innføres forbud mot direkteflyvninger fra disse landene.

 

Hvilken type test kan jeg velge?

 • Dersom du har symptomer:
  • Laboratorietest (PCR-test) vil fortsatt ha mest pålitelig resultat. Vanligvis prøvesvar samme kveld.
  • Hurtigtest (antigen-test): Det vil ikke lenger bli utdelt hurtigtester til de med symptomer. Hurtigtestene blir nå forbeholdt husstandsmedlemmer og nærkontakter til de smittede. Utlevering til disse gruppene skjer mellom kl 08:15-09:15, eller kl 14:00-15:30 (tirsdag/torsdag 08:15-09:15 og 15:00-15:30). Tester utleveres gjennom vindu 20 meter før test-teltet.
  • Du kan også kjøpe test selv på apotek/butikk (skal være CE-IVD-merket). God treffsikkerhet på personer med tydelige symptomer, men er usikre hos personer som ikke har fått symptomer ennå. Testens pålitelighet er avhengig av god og korrekt utførelse. Ring 52857138 eller 52812360 for å varsle om positiv test(åpen man-lør 0815-1500).
 • Er du nærkontakt til en smittet, skal du ikke bruke hurtigtest fra apotek/butikk, men teste deg i kommunen.
 • Positiv hurtigtest fra apotek/butikk? Isoler deg, bestill PCR-test hos kommunen innen 24 timer, og ring 52857138 for å varsle (åpen man-lør 0815-1500).

 

BESTILL TIME HER (PCR-test)

Du trenger Bank-ID for å bestille test. Dersom du ikke selv har Bank-ID, kan du få et familiemedlem/pårørende til å bestille på vegne av deg.

Hvis du trenger hjelp: Ring vår koronatelefon på 52812360 (åpen 08:15-14:00, lørdag 12:00-15:00). Her kan du også få svar på testen din dersom du ikke har tilgang til HelseNorge.

 

Test av barn

 • Barn 12 år eller eldre: Bør teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Barn under 12 år: Foresatte avgjør om de ønsker at barn skal testes. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Luftveissymptomer kan være hoste, sår hals, nesetetthet og rennende nese. Barn med covid-19 behøver ikke å ha feber og hoste. De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk, men gjerne sutrer mer enn vanlig og/eller ikke vil spise (nedsatt allmenntilstand).

Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Se også kommunens film med tips til foreldre som skal teste barna sine (filmen ble laget før siste oppdatering fra FHI, slik at barn anbefales nå ikke å vente 48 timer på test, men teste seg raskt ved nyoppståtte symptomer):

 

 

Behov for test utenfor FHI sine testkriterier

Vi tester ikke for koronasertifikat. Vi tester heller ikke friske arbeidere som er pålagt test av arbeidsgiver ifm. påmønstring til arbeid på skip, offshore-installasjoner, før utenlandsreiser eller andre arbeidsreiser som faller utenfor FHI sine testkriterier. Dette må organiseres og finansieres av arbeidsgiver (for eks. gjennom privat bedriftshelsetjeneste eller din fastlege)

 

Prøvesvaret ditt finner du på Helsenorge. Vanlig svartid er 9-36 timer. Høyt smittetrykk og stor pågang på analysekapasiteten i sykehusene gjør at det kan ta lengre tid å få svar.  Avvent og følg med på Helsenorge.no for ditt prøvesvar. Du blir kontaktet av smittevernet dersom testen din er positiv. Dersom testen din er positiv og du ikke blir kontaktet innen 24 timer, ta selv kontakt med koronateamet på tlf: 52857138 eller 52812360.

Foreldre kan logge inn på seg selv for å finne svar på barn som er under 16 år. Er du 16 år eller eldre, må du ha egen BankID for  finne svaret ditt.

Hvis du ikke har Bank-ID eller tilgang på HelseNorge, ring Test-telefonen på 52812360 (åpen 08:15-10 på hverdager og 8:00-9:00 på helg). Her kan du få svar på testen din dersom du ikke har tilgang til HelseNorge.

Har du brukerkonto på Helsenorge, vil du få sms-varsel når svaret er klart.

Positiv hurtigtest hjemme?

Ring 52857138 for å varsle (åpen man-lør 0815-1500). Isoler deg. Bestill selv en PCR-test innen 24 timer hos kommunens testsenter for å bekrefte ditt positive testsvar.

 

Dersom du trenger test ifm. reise, eller test til koronasertifikat, utføres gratis hurtigtest med registrering til koronasertifikat hos Salubritas. 

 

Har du fått påvist korona? Eller er du nærkontakt til en smittet person? Fra 1. desember er det innført nye regler:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Les mer om hvordan du skal forholde deg på FHI eller på Helsenorge.

 

 

Helsenorges temaside

Folkehelseinstituttets temaside