Koronaviruset – informasjon for Karmøy

Koronasenteret i Karmøy

Tlf. 52 81 23 60. Åpen man-fre kl 8.30-15.00. Lør-søn 9.00-13.00.

Du kan benytte elektronisk timebestilling for å bestille koronatest.

Har du spørsmål om korona eller gjeldende regelverk, kan du sende det til corona@karmoy.kommune.no

Informasjon om koronavaksinering i Karmøy er samlet på egen nettside.

Smittesporing vakttelefon: 52 85 71 38 (skal kun benyttes av helsepersonell og varsling mellom kommuner).

Hvem skal testes?

Du kan sjekke om du bør teste deg her på Helsenorges koronasjekk. Karmøy kommune følger prioriteringene i FHI sine testkriterier.

 

Bestill time til test

ELEKTRONISK TIMEBESTILLING

eller ring Koronatelefonen: 52 81 23 60. Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 08.30-15.00. Lørdag og søndag 09:00-13:00. 

Forutsatt at vi har tilstrekkelig testkapasitet, kan vi tilby testing (gratis) for å kunne forkorte innreisekarantene som beskrevet i covid-forskriften §4c. Vi tester ikke friske arbeidere som er pålagt test av arbeidsgiver ifm. påmønstring til arbeid på skip, offshore-installasjoner, før utenlandsreiser eller andre arbeidsreiser som faller utenfor FHI sine testkriterier. Dette må organiseres og finansieres av arbeidsgiver (for eks. gjennom privat bedriftshelsetjeneste).

If you think you may have been exposed to covid-19, or if you have symptoms, contact our Corona center: Electronic appointment book for covid-19 test, or call our Corona telephone:  (+47) 52 81 23 60, operated : Monday-Friday 8.30 AM- 3 PM. Saturday-Sunday 9 AM-1 PM

 

Informasjon til deg som har tatt koronatest

Her kan du lese viktig informasjon til deg som har tatt koronatest

Information about your coronavirus test in English and 44 other languages

 

Test av barn

Se kommunens film om testing av barn

 

Svar på test

Prøvesvaret ditt finner du på Helsenorge. Vanlig svartid er 12-48 timer. Du blir kontaktet av smittevernet dersom testen din er positiv.

Foreldre kan logge inn på seg selv for å finne svar på barn som er under 16 år. Er du 16 år eller eldre, må du ha egen BankID for  finne svaret ditt. Personer uten BankID kan kontakte koronatelefonen på 52812360 ca. 2 døgn etter du tok prøve for å få sitt svar.

Har du brukerkonto på Helsenorge, vil du få sms-varsel når svaret er klart.

For utenlandske arbeidere testet i teststasjonen på Bygnes: Personer uten BankID kan kontakte koronatelefonen på 52812360 ca. 2 døgn etter du tok prøve for å få sitt svar. Dersom man ikke har blitt oppringt 72 timer etter testen ble tatt, kan man også regne testen som negativ (frisk).

 

Informasjon til deg som har tatt koronatest og venter på prøvesvar

Her kan du lese viktig informasjon til deg som har tatt koronatest

Information about your coronavirus test in English and 44 other languages

 

Karmøy kommune følger prioriteringene i FHI sine testkriterier.

Forutsatt at vi har tilstrekkelig testkapasitet, kan Karmøy kommune tilby gratis testing for å kunne forkorte karantenetiden som beskrevet i covid-forskriften §4c

Karmøy kommune tilbyr ikke testing for unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende beskrevet i covid-forskriften §6b og §6c. Dette skal organiseres og finansieres av arbeidsgiver.

Karmøy kommune kan dessverre ikke tilby testing av friske arbeidere som er pålagt test av arbeidsgiver ifm. påmønstring til arbeid på skip i norsk havn, offshore-installasjoner, før utenlandsreiser eller andre arbeidsreiser som faller utenfor FHI sine testkriterier. Dette må organiseres og finansieres av arbeidsgiver (for eks. gjennom privat bedriftshelsetjeneste).

 

Beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet

Beslutninger og anbefalinger som gjelder hele Norge publiseres av Helsedirektoratet. Plakat med kortversjon av gjeldende regler kan du se her.

Kommunen kan innføre tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Informasjon om dette vil i så fall publiseres på kommunens nettsider.

Covid19-forskriften i sin helhet kan du lese her.

 

Trenger du råd?

Trenger du råd om hvilke regler som gjelder, om ditt arrangement, til din bedrift eller trenger et personlig råd? Koronateamet vil forsøke å veilede deg så godt vi kan, – og så langt vi har kapasitet. Skriv mail til: corona@karmoy.kommune.no

Ved spørsmål om svar på din test, må du kontakte koronatelefonen eller sjekke din side på Helsenorge, se egen info her på nettsidene under “Svar på test”.

Tilsyn

Kommunen er pålagt å gjøre tilsyn for å tilse at smittevernreglene overholdes. Kommunen driver veiledning og tilsyn rettet mot virksomheter og arrangementer. Du kan gi tips til  kommunen om kritikkverdige smittevernforhold. Skriv mail til: corona@karmoy.kommune.no

Arbeidstilsynet gjør også tilsyn med arbeidsplasser for å sikre at smittevernet er ivaretatt for ansatte og kunder/brukere. Tips Arbeidstilsynet hvis du er vitne til brudd på bestemmelser om smittevern på arbeidsplassen, som f.eks. plikt til isolering eller karantene.  

 

Regler om reiser og innreisekarantene

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn (covid-forskriften §4)

Innreisekarantenen kan forkortes dersom personen som ankommer Norge kan dokumentere to negative testresultater i karantenetiden. Første test må tas innen 3 dager etter ankomst (hurtigtest eller PCR-test), og andre test må være en covid-19 PCR-test som tidligst kan tas 7 dager etter ankomst. Karanteneplikten gjelder inntil det siste negative prøveresultatet foreligger. Unntaket gjelder ikke for de som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst (covid-forskriften §4c)

Folkehelseinstituttet oppdaterer kart over land og områder med karanteneplikt (fhi.no) hver uke.

Regjeringens side om innreiseregler: Spørsmål og svar om innreise til Norge.

Grensepolitiet har kan kontaktes på e-post med konkrete spørsmål om innreiseregler, eller regler om å gjennomføre innreisekarantene på karantenehotell: bcp.svg@politiet.no

Information about border crossing and increased border control in Norway. If you need further advice, you can write an e-mail to the border police: bcp.svg@politiet.no

 

Test før innreise

Utlendinger som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal framvise attest på negativ covid-19 når de kommer til Norge. Testen må være tatt innen 72 timer før innreise. Dersom personen ikke kan fremvise negativ test, kan vedkommende bli nektet innreise. Se krav til dokumentasjon og liste over unntak (regjeringen.no). Det er en rekke unntak fra kravet om fremvisning av negativt testresultat, se covid-19-forskriften § 4a.

 

Karantenested/karantenehotell

Regjeringens side om innreiseregler: Spørsmål og svar om innreise til Norge.

Regjeringens informasjonsside om karantenehotell.

Ordningen med karantenehotell gjelder for personer som kommer til Norge fra utlandet uten hensiktsmessig sted å leve i karantene. For Karmøys del er karantenehotell felles med Haugesund kommune i Haugesund. Man kan velge om man vil være på karantenehotell på ankomststedet (der man passerer grensen), eller i en annen kommune. Det er grensepolitiet som bestiller plass på karantenehotell ved innreise til Norge.

Du skal gjennomføre karantene på karantenehotell med mindre:

a. Du kan dokumentere at du er bosatt eller har fast bopel i Norge, og oppholder deg i boligen eller annet egnet oppholdssted i karantenetiden. Hvis du ikke er folkeregistrert i Norge, må du ved innreise legge frem en leiekontrakt til fast bolig, eller et dokument som viser at du eier fast bolig i
Norge.

b. Du kan dokumentere at du er gift eller har felles barn med en person som har fast bopel i Norge, og skal ha innreisekarantene i boligen til din ektefelle eller den andre forelderen. Dine mindreårige barn kan også ha innreisekarantene i samme bolig.

c. Du er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og din arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted i karantenetiden. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne fremlegge en bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for oppholdsstedet og at oppholdsstedet tilfredsstiller vilkårene.

d. Du ikke skal utføre arbeid eller oppdrag i Norge under oppholdet, og du har et annet egnet oppholdssted i karantenetiden der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Oppholdsstedet må ha enerom, tilgang til eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne fremlegge en bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon om at disse vilkårene er oppfylt.

e. Du er asylsøker eller overføringsflyktning. Da vil du bli tildelt plass på et asylmottak, og skal gjennomføre karantenen der. Dersom du reiser sammen med noen som er i samme husstand som deg, kan dere gjennomføre karantene på samme oppholdssted. Det betyr at dere kan dele bad og kjøkken, og det stilles ikke krav om enerom for hver enkelt person.

Dersom du ikke kan dokumentere at du tilhører en av gruppene som nevnt over, skal du på karantenehotell i karantenetiden.

Her finner du egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene.

 

Unntak fra innreisekarantene

Les på Helsedirektoratets sider eller covid-19-forskriften (lovdata.no) for mer detaljert informasjon om alle unntakene fra innreisekarantene. Du kan også finne informasjon om smittevernråd for reise, samt oppdatert kart over land med lav og høy smittespredning på Folkehelseinstituttets sider.

 

Arbeidsreisende fra EØS/Sveits

Arbeidsreisende som er bosatt i EØS eller Sveits og nordmenn som returnerer fra arbeid i EØS eller Sveits er unntatt karantene i arbeidstiden dersom:

 • de tester negativt for covid-19 etter ankomst
 • testes hver tredje dag i 10 døgn
 • bor på enerom første 10 døgn i Norge (gjelder ikke personer bosatt i Norge)
 • ikke har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå i løpet av siste 10 døgn før ankomst til Norge. Se oversikt over områder med særlig høyt smittenivå på FHI.

De er bare unntatt karantene i arbeidstiden, og må fortsatt være i fritidskarantene i ti døgn.

Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- og oppdragsgiver skal varsle kommunen. Arbeids- eller oppdragsgiver i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen av arbeidstakere etter ankomst. Arbeids- eller oppdragsgivere som ikke kan innfri reglene må praktisere 10 døgn karantene for sine arbeidstakere, før de kan starte å jobbe.

 

Gjennomføring av karantene for arbeidere

Arbeidstilsynet har egen side om krav til smittevernmessig forsvarlig innkvartering

Gi informasjon til dine arbeidere om karantenereglene. Her finner du informasjon om karantene på forskjellige språk

 

Testing på Haugesund lufthavn

 • Lørdag 29. august åpnet Karmøy kommune teststasjon i utenlandsterminalen på Haugesund Lufthavn. Denne vil kun være tilgjengelig for passasjerer som ankommer flyplassen med rutefly som kommer direkte fra utlandet.
 • Testen er obligatorisk og gratis.
 • Personer som kommer fra et rødt land, skal i karantene, uavhengig om de har testet seg eller ikke.
 • Dersom man ikke varsles innen 3 døgn, kan man regne testen som negativ (frisk).
 • Det skrives ikke attest på gjennomført test eller testsvar.

 

Antall testede: Fra mars tom uke 51 er det gjennomført 13.270 koronatester ved koronasenteret i Karmøy kommune.

 • UKE 37: Antall testet: 530.
 • UKE 38: Antall testet: 743.
 • UKE 39: Antall testet: 662.
 • UKE 40: Antall testet: 545.
 • UKE 41: Antall testet: 366.
 • UKE 42: Antall testet: 362.
 • UKE 43: Antall testet: 344.
 • UKE 44: Antall testet: 469.
 • UKE 45: Antall testet: 632.
 • UKE 46: Antall testet: 562.
 • UKE 47: Antall testet: 568.
 • UKE 48: Antall testet: 624.
 • UKE 49: Antall testet: 523.
 • UKE 50: Antall testet: 460.
 • UKE 51: Antall testet: 670.

Antall personer med påvist smitte i kommunen: Siden pandemien startet har 156 personer testet positivt som enten er folkeregistrert i Karmøy, eller som er utlendinger med opphold i Karmøy.

 

Dagsrapporter:

Dagsrapport 19.01.2021

Antall testet: 171

Antall positive meldt til kommunen: 0

Koronateam har også hatt pop-up teststasjon på Karmøy Folkehøgskole 19/1 med tilbud om testing til elever etter skolestart. 

Dagsrapport 18.01.2021

Antall testet på Bygnes: 126

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 17.01.2021

Antall testet på Bygnes: 35

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 16.01.2021

Antall testet på Bygnes: 30

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 15.01.2021

Antall testet på Bygnes: 58

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 14.01.2021

Antall testet på Bygnes: 91

Antall positive meldt til kommunen: 1

Kvinne 70-80 år. Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing fullført.

Dagsrapport 13.01.2021

Antall testet på Bygnes: 80

Antall positive meldt til kommunen: 2

Mann 70-80 år. Smittesporing fullført, smittekilde uavklart, sannsynligvis smittet på offentlig sted.

Mann 30-40 år. Sannsynlig smittet i utlandet. Smittesporing avsluttet. 

Dagsrapport 12.01.2021

Antall testet på Bygnes: 101

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann 20-30 år. Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing avsluttet

Dagsrapport 11.01.2021

Antall testet på Bygnes: 130

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann 60-70 år. Smittesporing pågår

Dagsrapport 10.01.2021

Antall testet på Bygnes: 39

Antall positive meldt til kommunen: 5

Kvinne 20-30 år. Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing fullført.

Kvinne 50-60 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing fullført. 

Kvinne 20-30 år.  Smittesporing pågår.

Mann 20-30 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Mann 30-40 år: Innbygger i Karmøy som testet positivt ved grensepassering Haugesund lufthavn. Smittesporing fullført.

Dagsrapport 09.01.2021

Antall testet på Bygnes: 86

Antall positive meldt til kommunen: 0

Antall i isolasjon i Karmøy: 16

Antall i karantene i Karmøy: 132

Dagsrapport 08.01.2021:

Antall testet på Bygnes: 203

Antall positive meldt til kommunen: 1

Dagsrapport 07.01.2021:

Antall testet på Bygnes: 185

Antall positive meldt til kommunen: 3

Dagsrapport 06.01.2021:

Antall testet på Bygnes: 166

Antall positive meldt til kommunen: 3

Mann over 80 år. Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Gutt 10-20 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Mann 20-30 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Dagsrapport 05.01.2021:

Antall testet på Bygnes: 179

Antall positive meldt til kommunen: 4

Gutt 10-20 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing avsluttet.

Gutt 10-20 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing avsluttet.

Gutt 0-10 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing avsluttet

Kvinne 30-40 år: Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing avsluttet.

Dagsrapport 04.01.2021:

Antall testet på Bygnes: 228

Antall positive meldt til kommunen: 6

Kvinne 20-30 år. Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Kvinne 20-30 år. Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Mann 50-60 år. Kjent nærkontakt til annet smittetilfelle. Smittesporing pågår.

Mann 30-40 år. Testet positivt ved grensepassering Haugesund lufthavn.

Gutt 10-20 år. Testet positivt ved grensepassering Haugesund lufthavn.

Mann 30-40 år. Testet positivt etter utenlandsreise.

Oppdatering om smittesporing knyttet til hjemmebaserte tjenester: Den 31. desember ble det meldt om ett positivt tilfelle av covid-19 til kommunen. Denne personen er ansatt i hjemmebaserte tjenester i Karmøy kommune. Smittesporing avdekket to positive brukere over 80 år den 2.januar. Den 3. og 4. januar har ytterligere 4 personer testet positivt. Dette er både nærkontakter til de positive over 80 år og til den ansatte. Sannsynlig smittevei for utbruddet er nå klarlagt. Til nå er 16 ansatte i hjemmetjenesten i karantene. Smittesporingen pågår fortsatt, og det vil fortsatt bli testet flere personer i dagene fremover. 

Dagsrapport 03.01.2021:

Antall testet: 108

Antall positive meldt til kommunen: 2

Jente 10-20 år. Avdekket som del av sporing rundt annet kjent tilfelle, smittesporing fullført. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden.

Gutt 0-10 år. Smittesporing pågår, smittekilde foreløpig ikke kjent. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden.

Dagsrapport 02.01.2021:

Antall testet: 82

Antall positive meldt til kommunen: 2

Kvinne over 80 år. Avdekket som del av sporing rundt annet kjent tilfelle, smittesporing pågår. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden.

Mann over 80 år. Avdekket som del av sporing rundt annet kjent tilfelle, smittesporing pågår. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden.  

Dagsrapport 01.01.2021:

Antall testet: 21

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 31.12.2020:

Antall testet: 55

Antall positive meldt til kommunen: 1

Kvinne 20-30 år. Smittesporing pågår, smittekilde foreløpig ikke kjent. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden. 

Dagsrapport 30.12.2020:

Antall testet: 114

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 29.12.2020:

Antall testet: 90

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 28.12.2020:

Antall testet: 109

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 27.12.2020:

Antall testet: 101

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 26.12.2020:

Antall testet: 130

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 25.12.2020:

Antall testet: 0

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 24.12.2020:

Antall testet: 45

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann 50-60 år. Tilknyttet smitteklynge i Haugesund. Smittesporing fullført. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden. 

Dagsrapport 23.12.2020:

Antall testet: 134

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 22.12.2020:

Antall testet: 162

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 21.12.2020:

Antall testet: 138

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 20.12.2020:

Antall testet: 81

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 19.12.2020:

Antall testet: 74

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 18.12.2020:

Antall testet: 101

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 17.12.2020:

Antall testet: 105

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 16.12.2020:

Antall testet: 96

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann 20-30 år. Smittekilde i Bergen. Smittesporing fullført. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden. 

Dagsrapport 15.12.2020:

Antall testet: 101

Antall positive meldt til kommunen: 1

Kvinne 20-30 år. Gjest i Karmøy. Smittekilde i Bergen. Smittesporing fullført. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden. 

Dagsrapport 14.12.2020:

Antall testet: 112

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 13.12.2020:

Antall testet: 35

Antall positive meldt til kommunen: 2

Kvinne 20-30 år. Gjest i Karmøy. Nærkontakter i Karmøy testes i karanteneperioden. Sannsynlig smittekilde i annen kommune.

Mann 20-30 år. Nærkontakter testes i karanteneperioden. Ukjent smittevei. 

Dagsrapport 12.12.2020:

Antall testet: 18

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 11.12.2020:

Antall testet: 62

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 10.12.2020:

Antall testet: 77

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 09.12.2020:

Antall testet: 78

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 08.12.2020:

Antall testet: 89.

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 07.12.2020:

Antall testet: 101.

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 06.12.2020:

Antall testet: 40.

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 05.12.2020:

Antall testet: 20.

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 04.12.2020:

Antall testet: 73.

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 03.12.2020:

Antall testet: 76.

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann. Arbeidsreisende fra utlandet. Smittesporing fullført.

Dagsrapport 02.12.2020:

Antall testet: 84.

Antall positive meldt til kommunen: 1

Kvinne 25-35 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført.

Dagsrapport 01.12.2020:

Antall testet: 97.

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann 40-50 år. Smittesporing fullført.

Dagsrapport 30.11.2020:

Antall testet: 120

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann 60-70 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført.

Dagsrapport 29.11.2020:

Antall testet: 76

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann. Smittesporing fullført, smittekilde er nå også avklart.

Dagsrapport 28.11.2020:

Antall testet: 31

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann. Importsmitte etter utenlandsreise. Smittesporing fullført.

Dagsrapport 27.11.2020:

Antall testet: 101

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann. Smittesporing pågår. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Dagsrapport 26.11.2020:

Antall testet: 146

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 25.11.2020:

Antall testet: 87

Antall positive meldt til kommunen: 3

Mann 40-50 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Kvinne 40-50 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Mann 70-80 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Alle de 3 tilfellene har felles smittekilde fra annen kommune på Østlandet

Dagsrapport 24.11.2020:

Antall testet: 92

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 23.11.2020:

Antall testet: 91

Antall positive meldt til kommunen: 0

Antall i isolasjon i kommunen: 5

Antall i karantene i kommunen: 45

Dagsrapport 22.11.2020:

Antall testet: 31

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 21.11.2020:

Antall testet: 62

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 20.11.2020:

Antall testet: 90

Antall positive meldt til kommunen: 3

Kvinne 20-30 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Kvinne 20-30 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Mann 20-30 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Dagsrapport 19.11.2020:

Antall testet: 86

Antall positive meldt til kommunen: 1

Kvinne 20-30 år. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Dagsrapport 18.11.2020:

Antall testet: 80

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 17.11.2020:

Antall testet: 104

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 16.11.2020:

Antall testet: 115

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 15.11.2020:

Antall testet: 43

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 14.11.2020:

Antall testet: 52

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 13.11.2020:

Antall testet: 55

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 12.11.2020:

Antall testet: 87

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 11.11.2020:

Antall testet: 138

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 10.11.2020:

Antall testet: 80

Antall positive meldt til kommunen: 8

Alle de 8 positive er arbeidere fra utlandet som sitter i karantene og nå er isolert. Alle tilhører samme reisefølge.

Dagsrapport 09.11.2020:

Antall testet: 107

Antall positive meldt til kommunen: 1

Mann 20-30 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Dagsrapport 08.11.2020:

Antall testet: 33

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 07.11.2020:

Antall testet: 74

Antall positive meldt til kommunen: 0

Dagsrapport 06.11.2020:

Antall testet: 121

Antall positive meldt til kommunen: 0

9 personer er isolert i kommunen, 88 er i karantene

Dagsrapport 05.11.2020:

Antall testet: 111

Antall positive meldt til kommunen: 4

Kvinne 20-30 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden

Mann 20-30 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden.

Kvinne 30-40 år. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført.

Barn. Kjent nærkontakt til annen smittet person. Smittesporing fullført. Nærkontakter vil testes i karanteneperioden

De smittede tilhører 2 ulike smitteklynger.

En klasse ved Skudeneshavn barneskole er satt i karantene.

Dagsrapport 04.11.2020:

Antall testet: 91

Antall positive meldt til kommunen: 2

Mann 20-30 år. Smittesporing pågår.

Mann. Smittet etter utenlandsreise. Smittesporing fullført.

 

 

Brosjyre og video med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk finner du her.

 

Information about quarantine or home isolation in different languages

 

 

 

 

 

 

 

 

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Hold 1 meters avstand til andre enn de som er i din egen husstand. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde 2 meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes. Hvis prøvesvaret er negativt kan du gå tilbake til jobb, skole eller barnehage, når du er i god allmenntilstand, selv om du har noe restsymptomer.
 • Begrense sosial kontakt: Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Anbefalingen gjelder i første omgang de kommende ukene. Målet er å redusere antall personer man har med. Det betyr for eksempel at man ikke bør være sammen med stadig nye personer fra dag til dag i løpet av en uke.

Råd til deg som skal være i karantene

For nærkontakter og personer i innreisekarantene gjelder

Regler for alle som er i karantene:

 • Opphold deg i eget hjem, på karantenehotell eller på annet egnet sted.
 • Hold avstand til andre personer. Hold også avstand til de du bor sammen med til vanlig (rådet gjelder mellom voksne husstandsmedlemmer og skal ikke hindre kontakt mellom barn og foreldre).
 • Ikke gå på jobb eller barnehage/skole
 • Ikke reis med offentlig transport eller ta lengre reiser innenlands
 • Ikke delta på aktiviteter utenfor hjemmet
 • Unngå steder der det er vanskelig å holde avstand
 • Bruk munnbind hvis du må på butikken, apoteket e.l.
 • Test deg hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, tung pust etc.)
 • Tester du positivt på covid-19, skal du i isolasjon

Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted

Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med. Overnattingssteder der du må omgås andre gjester er derfor ikke egnet for karantene. Opphold i campingbil, telt, hytte, brakke e.l. godtas heller ikke dersom du må dele rom, toalett eller kjøkken med andre.

Innreisekarantene

Det er pålagt karantene for personer som har vært på reise i visse land og områder. Du kan lese mer om innreisekarantene på Helsedirektoratets sider.

Råd til deg som skal være i isolasjon

Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Dette gjelder for hjemmeisolering:

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Når du er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygienen,- Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du (som er hjemmeisolert) oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset.
 • Legen vurderer hvor lenge du må være isolert. Se Opphevelse av isolasjon. Man må være isolert til det er gått 10 dager etter symptomdebut OG man har vært feberfri (uten febernedsettende medisiner) i minst 24 timer

Mer informasjon

Gjeldende anbefalinger for befolkningen generelt, hjemmekarantene og isolasjon finner du her på Helsenorge eller Folkehelseinstituttet.

 

 • Du kan lese mer om råd til risikogrupper på Helsenorge sine sider.
 • Her henvises det til råd ved lav eller stor smittespredning i samfunnet.
 • Smittespredning i Karmøy er i øyeblikket LAV.
 •  

 

 • Du kan lese sentralt regelverk og anbefalinger på sidene til Helsedirektoratet.
 • Du kan lese mer om arrangementer, samlinger og aktiviteter i Folkehelseinstituttets veileder.
 • Trenger du råd om ditt arrangement? Du vil finne svar på det meste i linkene ovenfor, og vi oppmuntrer til å forsøke å finne svar på dine spørsmål der. Dersom du likevel har ubesvarte spørsmål, vil koronateamet forsøke å veilede deg så godt vi kan, – og så langt vi har kapasitet. Skriv mail til: corona@karmoy.kommune.no

 

 

Barn med akutt luftveisinfeksjon

 • Når skal barnet holdes hjemme? Når kan det gå tilbake på skolen og i barnehagen? Se veiledende flytskjema fra FHI.
 • Utdypende veiledning kan du lese her: “Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon”.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal være hjemme. Dette kan være ett eller flere av følgende symptomer: Hoste, vond hals (vanlig hos barn), feber, hoste, bortfall av smak- og luktesans, slapphet og nedsatt allmenntilstand. Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte i barnehagen.
 • Hvis barnet er klart bedre etter 48 timer, er testing ikke nødvendig. Hvis barnet fortsatt ikke er i form, bør man kontakte fastlege eller legevakt om barnet trenger legetilsyn. Man skal også kontakte koronatelefonen (tlf 52812360) og få vurdert om barnet skal testes for covid-19. Se veiledende flytskjema fra FHI.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Når skal barnet testes?

 • Barn på barneskole og i barnehage med symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme 48 timer før testing.
 • Dersom luftveissymptomene ikke er tydelig bedre ila 48 timer, bør barnet vurderes for testing. Kontakt Koronatelefonen på tlf 52812360.
 • Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.
 • Barn i barneskole/barnehage kan testes kun med halspensel (ikke neseprøve) hvis ønskelig.
 • Hvis et barn testes, skal det være hjemme til man har fått svar på testen.

Når kan barn og ansatte komme tilbake til barnehagen eller barneskolen?

 • Alle kan komme tilbake når man er frisk igjen!
 • Barn som har blitt klart bedre ila 48 timer (uten å bli testet), kan også gå i barnehage og skole når barnet er tilbake i sin vanlige form og er feberfri. Restsymptomer som for eks. snørr, heshet og/eller noe hoste er greit.
 • Andre barn med mer langvarig luftveisinfeksjon og har fått negativ test, kan også gå i barnehage og skole når barnet er tilbake i sin vanlige form og er feberfri. Restsymptomer som for eks. snørr, heshet og/eller noe hoste er greit. Se veiledende flytskjema fra FHI
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Ansatte kan komme tilbake når man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon).

Elever på ungdomsskole og videregående skole

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer ikke møte på skolen. Testing er aktuelt, se side om test og elektronisk timebestilling.
 • Dersom man har fått bekreftet negativ test og ellers er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon) kan du møte på skolen.

Fortsatt usikker?

 • Ta kontakt med Koronatelefonen på tlf. 52 81 23 60 for vurdering av test og videre rådgivning.
 • Har barnet ditt en kronisk lidelse (for eks astma eller allergi) som gir mer langvarige restsymptomer, eller kroniske luftveissymptomer, kan barnet være på skole/barnehage når allmenntilstanden er god. Fastlegen som kjenner barnets tilstand kan også gi råd om hvordan man skal forholde seg.
Smittevernveileder for skole og barnehage

Oppdatert veileder 28. september: Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet justert smittevernveilederne for barnehager og skoler.

 

Informasjon om koronaviruset

Du kan finne informasjon om koronaviruset på Helsenorge sine nettsider og på Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider.

Information about the coronavirus in English and other languages. Information video in different languages.

 

Karmøy kommune har i tråd med nasjonale bestemmelser og anbefalinger gjort flere endringer i tjenestene for å bidra til å redusere smitte av koronaviruset. Kommunen er også i en situasjon hvor personellressurser må disponeres på en mest mulig fornuftig måte. Her kan du lese mer om endringer i helse- og omsorgstilbudene

 

Nyhetsmeldinger

Informasjonsbehovet knyttet til coronasituasjonen har vært betydelig. Her er en oversikt over ulike informasjonstiltak.

 
Status –  antall smittede i Norge

Lenke til Folkehelseinstituttets nyheter om antall smittede i Norge.

 
Kriseledelse

Karmøy kommune opprettet tidlig i februar en pandemigruppe under ledelse av smittvernlege og kommuneoverlege for å forberede og håndtere et evt. utbrudd i kommunen. 13. mars ble det satt kriseledelse. Hovedmålet er å opprettholde forsvarlig drift i helsetjenestene, gi hjelp til coronasyke/-smittede i kommunen, opprettholde andre viktige kommunale funksjoner og gi informasjon til innbyggerne.

 
Service til mediene

Interessen fra mediene om kommunens håndtering av corona-situasjonen er stor. For å sikre at kommunen kan yte alle medier like god service, er det viktig at all kontakt går via kommunikasjonsavdelingen.

Kontaktperson er kommunikasjonssjef Margareth Langebro som nås på telefon 404 03 650.

 

Helsenorges temaside

Folkehelseinstituttets temaside