Byggeskikkprisen til naustanlegg

Hovedutvalg teknisk og miljø kåret vinneren til et naustanlegg til feriebruk på Aksnes. Juryen hadde også flere andre interessante forslag til vurdering, og vil særlig framheve jugendvillaen på Sevland, det omhyggelig restaurerte sjøhuset i Skudeneshavn og løen på Snørteland.

Eiere av naustanlegget er: Erlend, Martin, Håvard og Åsmund Aalmo Strønstad. Arkitekter: Holon Haugesund AS og KOREO arkitekter.

Juryens begrunnelse

Anlegget erstatter tilsvarende bygninger på tomten i tilknytning til en eldre hytte lenger oppe på eiendommen. Naustanlegget består av to parallelle bygningskropper på en kaiflate av betong. Kaien er trukket ut i en brygge som omslutter båt- og badeplass. Kanskje er det fordi arrangementet er betinget av det tidligere anlegget, at det glir så påfallende godt inn i terrenget.

Formen, konstruksjonen og materialbruken i stedegne gamle naust og sjøhus preger bygningene. Det er nyttet alminnelige sagete bord og bjelker. Konstruksjonen knytter an til våre lokale grindbygg. Vegger og tak er av kledning direkte på konstruksjonen. Langs mønet er det lagt inn flater for lysinnfall. Det finns ingen kompliserende elementer som isolasjon og tetting. Detaljeringen er konsekvent minimalistisk.

Bygningskroppen i bakkant er åpent naust og rommer båtopptrekk. Bygningen i framkant kan åpnes mot kaiflaten med store vippelemmer. Bygningen er kun ment å brukes til rekreasjon, måltider og selskaper sommerstid. For dette har den en lukket frittstående seksjon med kjøkkenbenk, dusj og badstu.

Anlegget har en tydelig estetisk intensjon. Det vil følge opp og videreføre tradisjonene for sjøbruksanlegg i vårt kystområde. Dette har lykkes i sjelden høg grad. Det utmerkete resultatet er forståelig når byggherren er en erfaren arkitektfamilie.

Byggeskikkprisen blir utdelt ved ordførerens nyttårsmottagelse i Karmøy rådhus 28. desember.