Byggeskikkpris til rekkehusprosjekt

Rekkehusprosjektet ligger i Støvegen på Ådland, sør for Åkrehamn. Fotograf: Håkon Nordvik

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtok i møte 4. desember å gi årets byggeskikkpris til rekkehusprosjektet Åkrasanden atrium.Rekkehusprosjektet ligger i Støvegen på Ådland, sør for Åkrehamn. Byggherre: Odd Hansen AS. Arkitekt: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ved sivilarkitekt MNAL Jan Ove Bjørheim.

Juryens vurdering

Rekken består av sju vinkelformete eneboliger på to plan. Mot gaten trappes rekken ned av volumer for carporter og boder.  Eneboligene er organisert diagonalt i forhold til hverandre. Volumene i de to etasjene har mange diagonale vinkler. Slik utgjør rekken en påfallende og spennende visuell helhet.  Den minimalistiske stilen skjemmes ikke av inkonsekvent volummarkering og linjeføring. Men den tidstypiske materialbruken vil nok kunne by på vedlikeholdstekniske utfordringer.

Mellom enhetene og i vinkelen mellom hver enhets fløyer dannes det skjermete uterom. Uterommene på begge plan har nær forbindelse med interiørene og delvis utsikt til stedets attraksjon: Havet. Måten å sette enhetene sammen på har hatt en praktisk pris for planløsningene. De diagonale vinklene i interiørene kan stille spesielle krav til møbleringen. Likevel synes fordelene ved å sette rekken sammen slik langt å dominere.

Noe lignende har hittil ikke vært bygget i distriktet. Slik er prosjektet en nyhet. Rekken er tegnet av profesjonelt arkitektfirma. Dermed har man oppnådd å utvide bygningstypologien i vårt område i en tid hvor tett/lav-bebyggelse er særlig aktuell.

Byggeskikkprisen blir utdelt ved ordførerens nyttårsmottagelse i Karmøy rådhus 27. desember kl 17.00.