Nye boligtomter på Spanne

Det byggemodnes i disse dager 25 boligtomter på Stemmemyr “Spannatoppen”. 

Grunnarbeid forventes å være ferdig på nyåret. 

Det er gjort mye tungt arbeid frem til nå, slik som sprengningsarbeid for veg, vann og avløp, samt opparbeidelse av overvannshåndtering og vann/spillvann til tomtene. Det er Birkeland entreprenør som utfører arbeidet for kommunen. 

Legger opp til lek og mosjon 

Det komme to veldig flotte lekeplasser som vil gagne både nye- og eksisterende boligfelt. I tillegg skal det etableres en fin tursti mellom lekeplassene. Som vist på skissen under. 

På den måten legger en opp til et fint område for lek og mosjon for nabolaget. 

Salget blir annonsert 

Når tomtene er ferdige blir det annonsert på nettsidene til kommunen og i lokalavisene, her vil det beskrives hvordan en melder interesse og hvordan denne prosessen gjennomføres. 

Tomtene vil se ut som på bilder under.