Busstreik – konsekvenser for skoleskyss

Det er busstreik i Vestland, og dette påvirker ordinære bussruter og skoleruter i Rogaland.

Skolebussavgangene i Karmøy er fra mandag 28. september  innstilt som følge av streiken. Mange av våre elever kommer seg da ikke på skolen med ordinær skyss.

Foresatte i Karmøyskolen oppfordres til å sørge for at elevene kommer seg til skolen på andre måter. Noen elever kan kanskje sykle med medelever eller foresatte, og andre har kanskje mulighet til å kjøre barna til skolen. Biler kan bruke droppsoner til buss i tillegg til droppsonene ved skolene. Dersom elever får utfordringer med å komme til skolen som følge av en eventuell streik, så ta kontakt med den enkelte skole.

Det er variasjoner mellom skolene i hvor avhengig elever er av kollektivtrafikk. 800 av 5500 elever bosatt i Karmøy kommune fikk skoleskyss i september.

Streiken vil ikke påvirke tilrettelagt skyss med taxi. Derimot vil elever som får “skyss til skyssen” med taxi ikke få et tilbud , da det ikke er et busstilbud å korrespondere med. Der taxi normalt erstatter buss, vil taxi kjøre etter det vi har fått av informasjon.

Kommunen og den enkelte skole vurderer situasjonen fortløpende.

Nærmere informasjon om streiken kan leses på kolumbus.no.