Brukerundersøkelse viser en score over snitt

Rekkehusprosjektet ligger i Støvegen på Ådland, sør for Åkrehamn. Fotograf: Håkon Nordvik

Det har blitt gjennomført en brukerundersøkelse blant profesjonelle aktører innenfor byggesak i Karmøy. Det kom inn 80 svar av 300 mulige, noe som gir en svarprosent på over 30%. En svarprosent som er ganske bra. 

Undersøkelsen viser at Karmøy kommune scorer i snitt over landsgjennomsnittet. Karmøy fikk en snitt score på 4,7. Skalaen som en svarte etter gikk fra 1 til 6, hver 1 var dårligst og 6 var best. Da kan en si seg fornøyde med den scoren.  

Areal og byggesakssjef, Malvin Bjorøy, sier han er fornøyd og synes dette er en gladsak fo byggesak, men han er klar på at undersøkelsen viser at en har litt og jobbe med for å kunne bli så gode som en ønsker. Vi håper bare dette er begynnelsen på en god trend fremover for byggesak. 

Her er noen av tilbakemeldingene som kom gjennom undersøkelsen, både positive og negative: 

God dialog med saksbehandler med tilbakemeldinger etc. som er lett forståelige. Litt lang behandlingstid, men ikke krise.
Svært fornøyd med hele søknadsprosessen. 
Det var utrolig kjapp saksbehandling ved denne igangsettingstillatelse 
I denne byggesaken, og ved søknad om igangsetting er vi veldig godt førnøyde. Dialogen med saksbehandlere er upåklagelig.
Opplever null kommunikasjon, får sjelden svar på spørsmål/email. Blir aldri opplyst om endringer i kommunen generelt. Opplever nå at saksbehandlere er mer positive innstilt i saker kontra tidligere, noe som er viktig. Ser også at saksbehandlingstiden er bedret. Hadde kommunikasjon blitt bedre så hadde det vært meget positivt. Forstår at saksbehandlere har mye å gjøre men de bør ta seg tid til å svare på email 
Saksbehandlingen tar for lang tid 
Veldig rask og bra kvalitet på denne igangsetting 
Her i denne saken kunne forvaltning og planavd. ha arbeidet mer parallelt. Dvs. den ene avd. ventet på svar fra den andre og motsatt. 
Det kan være tilfeldig, men ved forespørsel om svar i disse undersøkelsene er det behandlinger/saker som har gått raskt og effektivt. Derfor er svar positive og flott er det….. men vi får se neste gang det skal gis et svar om en “vanskeligere” sak er valgt.