Nyttig informasjon om vintervegvedlikeholdet

Sist oppdatert 31. oktober 2019 12:45

Med tilsammen ca 280 km med kommunale veier i Karmøy er det mye som må prioriteres og passes på. Derfor har det blitt laget litt informasjon om snøbrøytingen og vintervedlikeholdet.

Kommunale veger:

Karmøy kommune har ansvaret for brøyting på kommunale veger. Nytt av året er at kommunen har utlyst brøyterodene på fastlands-Karmøy, samt nordre del av øysiden, samt Skudeneshavn. Dette betyr at det vil være innleide entreprenører som vil stå for brøytingen i dette området. Kommunens egne ansatte vil fortsatt brøyte midt-og sør-Karmøy som omfatter bla Kopervik, Vea, Åkra og Håvik, Kvalavåg.

Private veger:

Brøyting på private veger må brukerne av vegen selv stå for, gjennom private brøyteavtaler.

Det er viktig at innbyggere som har behov for hjemmehjelp og som bor til en privat veg, selv sørger for å få avtale med private aktører om eventuell brøyting av veg og innkjørsel.

Kommunal eller privat veg ??

Lurer du på om din veg er privat. Se her.

Det er spesielt viktig at du sjekker om din veg er med i våre roder. Hvis ikke blir ikke vegen brøyta av kommunen, eller de som blir leid inn.

Vi tar forbehold om feil på kartene.

Slik er prioriteringene til kommunen:

 1. Gang-og sykkelveger / fortau / skoleveg
  (skal være åpen mellom 06.00 og 22.00)
 2. Hovedveger og kryss
 3. Nødetater: Brannstasjoner, ambulanse Åkra
 4. Skoler, barnehager, sykehjem, bu – og behandlingsheimer, legesentre
 5. Boliggater og p-plasser
 6. Kollektivtraseer
 7. Kirke- og kirkegårdsparkeringer
 8. Eventuelt annet (Forbehold om ekstra arbeid)

Salting

Salting vil i hovedsak kun gjelde kritisk bratte eller trafikkfarlige partier i sonene 3, 4 og 5. Det er kommunens egne ansatt som salter i disse områdene.

Må skille

Tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet (brøyting, strøing) må gis til vegeier. For offentlige veger må en huske å skille mellom hva Vegvesenet ved Mesta og hva kommunen har ansvar for.

Hvis du vil vite mer om vintervedlikehold hos vegvesenet kan du ser her.

 • Europa-, Riks- og Fylkesveger: Statens vegvesen). Meldinger på dette vegnettet må meldes på tlf 175 (tast 1 for veg og trafikkmeldinger).
 • Kommunale veger: Kommunen
 • Private veger: Vegeier

Dette er standardene som kommunen gir.

Ved ekstreme tilfeller, kan og vil det ta lengre tid å komme gjennom brøyterodene etter standardene.

 1. Vegen skal brøytes i full bredde.
 2. Alle kryss skal ryddes ved gjennombrøyting.
 3. Snø skal ikke plasseres som hinder for fri sikt, tilkomster til EL-installasjoner og kommunale VA-anlegg

Hva kan du passe på?

 • At bilen din ikke står parkert langs vegen som hinder for brøytemannskapene. Da må kjøretøyene flyttes.
 • Fjern vegetasjon på egen grunn som går utover vegen eller fortauet og som hindrer brøyting. Det skal være 4,6 meter under greinene på trær også når det er snø.
 • Hekker, gjerder og lignende må være plassert i tilstrekkelig avstand fra vegen, og skal dimensjoneres for å tåle påkjenninga de blir utsatt for. Skader på installasjoner som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke erstattet.

Hva er ditt ansvar?

 • Har du avkjørsel er det ditt ansvar å fjerne brøytekanten der. Klarer du ikke dette selv, må du få noen til å hjelpe deg.
 • I henhold til politivedtektene skal huseiere i tettstedene Kopervik og Skudeneshavn holde fortauet fremkommelig. Både ved rydding av snø eller strøing. Det skal også sikres at snø og is fra hustakene ikke setter ferdsel i fare. Sett opp avvisere og rydd taket snarest. Kan du ikke gjøre det selv, må du leie inn noen til å gjøre det. Politivedtektene.
 • Plassering av gjenstander langs vegkanten som kan skade utstyr, brøytemannskap eller andre ved påkjørsel er farlig og ulovlig, og du kan risikere erstatningskrav.
 • Private huseiere kan ha gjort private avtaler, så det kan være flere brøytere i området som ikke har ansvar for gata di.

Disse vegene vil bli brøytet av kommunen eller private kommunen leier.

Hvis du har problemer med brøytingen tar du kontakt med kommunen hvis det gjelder noen av de veiene som kommunen skal brøyte.

Brøytevakta begynner uke 48 og varer til uke 10. Og oversikt over hvem som har vakt finner du her.