Vinterveivedlikehold

Det blir gjort prioriteringer på de kommunale veiene i Karmøy om vinteren. Det blir ikke saltet eller strødd over alt. En prioriterer også hardt på brøyting. Vi har strøsand til eldre i samarbeid med flere andre kommuner.

Brøytevakta begynner uke 48 og varer til uke 10

Når glatta og snøen kommer vil de kommunale hovedveiene bli prioritert – både når det gjelder brøyting og strøing. Småveier og flate veier vil ikke bli prioritert når det gjelder strøing.

 

I Karmøy er det tilsammen ca 370 km med kommunale veier. Det vil tilsvare en strekning fra Kopervik til Kongsberg. Det vil derfor ta tid før alt er ryddet for snø eller strødd.

Det er viktig at publikum som har behov for hjemmehjelp og som bor ved en privat vei selv må sørge for å få avtale med private aktører om eventuell brøyting av vei og innkjørsel. I Brøytekart-portalen over kan du se om din veg er en kommunal veg som blir brøytet.

Les mer her om prioriteringer og lignende for vinterveivedlikeholdet.

 

Det vil bli en videreføring av bøtter med strøsand også denne vinteren. Dette gjelder kun for personer fra 70 år og eldre. Denne aksjonen er et samarbeid mellom Tysvær, Haugesund og Karmøy kommuner. Dette vil også bli annonsert i avisen.

For å bestille ringer en Servicetorget på 52 85 75 10.

 

Kommunen salter ytterst få veger. Det er nok for det meste vegvesenet som har folk ute å salter.

 

 

Før en bruker portalen har vi litt forklaring av bruken under her.

Når du kommer inn på kartet så er ikke brøyterodene automatisk på.

Det du burde gjøre er følgende:

1. Søk på adressen du lurer på

2. Aktiver visningen av brøyteroder

Forklaring av tegningene

Når du zoomer ut så vil du kanskje se forskjellige farger på strekene. Alle disse strekene er de veiene kommunen brøyter.

Hvis du ser en vei er blå og svartstipplet, så er det veier som kommunen salter.

Nå vi du kanskje gå inn på kartet. Det kan du gjøre på lenken under.

Her finner du brøytekartportalen.