Vinterdrift av veger

Det blir gjort prioriteringer på de kommunale veiene i Karmøy om vinteren. Det blir ikke saltet eller strødd over alt. En prioriterer også hardt på brøyting. Vi har strøsand til eldre i samarbeid med flere andre kommuner.

Brøytevakta begynner uke 46 og varer til uke 10

Når glatta og snøen kommer vil de kommunale hovedveiene bli prioritert – både når det gjelder brøyting og strøing. Småveier og flate veier vil ikke bli prioritert når det gjelder strøing.

Brøytevakttelefon

Brøytevakttelefon Nord
(Blikshavn – Fastlandssiden)

46 88 73 29

Brøytevakttelefon Sør
(Skudenes-Brekke)

90 97 23 34

Brøytevakttelefon Nord (Blikshavn – Fastlandssiden)

46 88 73 29

Forklaring til brøytekartportal

Før en bruker portalen har vi litt forklaring av bruken under her.

Når du kommer inn på kartet så er ikke brøyterodene automatisk på.

Det du burde gjøre er følgende:

 1. Søk på adressen du lurer på
 2. Aktiver visningen av brøyteroder

Forklaring av tegningene

Når du zoomer ut så vil du kanskje se forskjellige farger på strekene. Alle disse strekene er de veiene kommunen brøyter.

Hvis du ser en vei er blå og svartstipplet, så er det veier som kommunen salter.

Nå vi du kanskje gå inn på kartet. Det kan du gjøre på lenken under.

Strøsand til eldre

Det vil bli en videreføring av bøtter med strøsand også denne vinteren. Dette gjelder kun for personer fra 70 år og eldre. Denne aksjonen er et samarbeid mellom Tysvær, Haugesund og Karmøy kommuner. Dette vil også bli annonsert i avisen.

For å bestille ringer en Servicetorget på 52 85 75 00.

Eller fylle ut skjema under

Strøsand til eldre

Legg inn hvem som ønsker strøsand og når en har bestilt
 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Nyttig informasjon om vinterdrift av veger

I Karmøy er det tilsammen ca 280 km med kommunale veier. Det vil tilsvare en strekning fra Kopervik til nesten Seljord. Det vil derfor ta tid før alt er ryddet for snø eller strødd.

Det er mye som må prioriteres og passes på. Derfor har det blitt laget litt informasjon om snøbrøytingen og vintervedlikeholdet. Om hva som er kommunalt, privat eller annen offentlig virksomhet sitt ansvar.

Det er spesielt viktig at publikum som har behov for hjemmehjelp og som bor ved en privat vei selv må sørge for å få avtale med private aktører om eventuell brøyting av vei og innkjørsel. I Brøytekart-portalen over kan du se om din veg er en kommunal veg som blir brøytet.

Kommunal eller privat veg?

Kommunale veger

Karmøy kommune har ansvaret for brøyting på kommunale veger. Kommunen har innleide entreprenører som vil stå for brøytingen i dette områdene på fastlands-Karmøy, Torvastad og Skudeneshavn. Kommunens egne ansatte vil fortsatt brøyte midt-og sør-Karmøy som omfatter bla Kopervik, Vea, Åkra og Håvik, Kvalavåg.

Private veger

Brøyting på private veger må brukerne av vegen selv stå for, gjennom private brøyteavtaler.

Det er viktig at innbyggere som har behov for hjemmehjelp og som bor til en privat veg, selv sørger for å få avtale med private aktører om eventuell brøyting av veg og innkjørsel.

Det er spesielt viktig at du sjekker om din veg er med i våre roder. Spesielt de som har behov for hjemmehjelp… Hvis vegen ikke blir merket, så er det å anse som en privat vei. Og ikke blitt brøytet av kommunen. Det kan være feil på kartet, og mener du din veg skulle vært kommunal, så si ifra, så kan kommunen ta en nye sjekk på det.

Må skille mellom vegtyper

Tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet (brøyting, strøing) må gis til vegeier. For offentlige veger må en huske å skille mellom hva Vegvesenet ved Mesta og hva kommunen har ansvar for.

Hvis du vil vite mer om vintervedlikehold hos vegvesenet kan du ser her.

 • Europa-, Riksveger: Statens vegvesen, Meldinger på dette vegnettet må meldes på tlf 175 (tast 1 for veg og trafikkmeldinger).
 • Fylkesveger: Fylkeskommunen. Da kan du lese mer her.
 • Kommunale veger: Kommunen
 • Private veger: Privat vegeier

Slik er prioriteringene til kommunen

 1. Gang-og sykkelveger / fortau / skoleveg
  (skal være åpen mellom 06.00 og 22.00)
 2. Hovedveger og kryss
 3. Nødetater: Brannstasjoner, ambulanse Åkra
 4. Skoler, barnehager, sykehjem, bu – og behandlingsheimer, legesentre
 5. Boliggater og p-plasser
 6. Kollektivtraseer
 7. Kirke- og kirkegårdsparkeringer
 8. Eventuelt annet (Forbehold om ekstra arbeid)

Dette er standardene som kommunen gir

Ved ekstreme tilfeller, kan og vil det ta lengre tid å komme gjennom brøyterodene etter standardene.

 • Vegen skal brøytes i full bredde.
 • Alle kryss skal ryddes ved gjennombrøyting.
 • Snø skal ikke plasseres som hinder for fri sikt, tilkomster til EL-installasjoner og kommunale VA-anlegg

Salting

Salting vil i hovedsak kun gjelde kritisk bratte eller trafikkfarlige partier i sonene 3, 4 og 5. Det er kommunens egne ansatt som salter i disse områdene.

Hva kan du passe på?

 • At bilen din ikke står parkert langs vegen som hinder for brøytemannskapene. Da må kjøretøyene flyttes.
 • Fjern vegetasjon på egen grunn som går utover vegen eller fortauet og som hindrer brøyting. Det skal være 4,6 meter under greinene på trær også når det er snø.
 • Hekker, gjerder og lignende må være plassert i tilstrekkelig avstand fra vegen, og skal dimensjoneres for å tåle påkjenninga de blir utsatt for. Skader på installasjoner som ikke tilfredsstiller disse kravene blir ikke erstattet.

Hva er ditt ansvar?

 • Har du avkjørsel er det ditt ansvar å fjerne brøytekanten der. Klarer du ikke dette selv, må du få noen til å hjelpe deg.
 • I henhold til politivedtektene skal huseiere i tettstedene Kopervik og Skudeneshavn holde fortauet fremkommelig. Både ved rydding av snø eller strøing. Det skal også sikres at snø og is fra hustakene ikke setter ferdsel i fare. Sett opp avvisere og rydd taket snarest. Kan du ikke gjøre det selv, må du leie inn noen til å gjøre det. Politivedtektene.
 • Plassering av gjenstander langs vegkanten som kan skade utstyr, brøytemannskap eller andre ved påkjørsel er farlig og ulovlig, og du kan risikere erstatningskrav.
 • Private huseiere kan ha gjort private avtaler, så det kan være flere brøytere i området som ikke har ansvar for gata di.

Disse vegene vil bli brøytet av kommunen eller private kommunen leier.

Hvis du har problemer med brøytingen tar du kontakt med kommunen hvis det gjelder noen av de veiene som kommunen skal brøyte.

Brøytevakta begynner uke 48 og varer til uke 10. Og oversikt over hvem som har vakt finner du her.