Utleie av torgplasser og lignende

Skudeneshavn

I Skudeneshavn har vi flere steder hvor en kan leie. På kaier, i sentrum, og i 2 parker.

Kai 1:

Både det området som er den gamle fergeleie, ser bilene sto og ventet. Et stort område som en fint kan greie å sperre av. Eneste en må tenke på her er at det skal være fri gangpassasje mot fjellet som ligger i vest. Hvor det blant annet er en trapp som går opp til Parken i Skudeneshavn.

Kai 2:

Et langt og smalt område. Men her må en også ha åpent for gangpassasje mot fjellet i bakkant.

Skudeneshavn sentrum

Skudeneshavn sentrum har flere mindre områder for utleie.

  1. Torget. Her kan en få strøm ved å kontakte Haugaland kraft.
  2. Paviljongen. En gammel ærverdig paviljongscene ut mot torget. Ved leie får en utlevet nøkler til teknisk rom osv.
  3. Råseglarlaget. Området ved råseglarlaget er et fint område ved vannkanten.
  4. Kaigata. En parkeringsplass opp mot fylkesvegen. Litt vekk fra de andre områdene i sentrum.
  5. Kirkevegen torg. En trangt og koselig torg. Litt vekk fra de andre områdene i sentrum.

Parken i Skudeneshavn

En gammel ærverdig park som ligger innenfor verneområde til Gamle Skudeneshavn. Kommer du gående fra Såragadå ønsker Damå i parken deg velkommen inn. Det er en naturpark med mange trær som skaper et lunt område å være i. Her har vi også en scene som kan være mulig å leie ut.

Dr. Jensens Minde

Dr.Jensens Minde er en naturpark som ikke har noen spesielle områder som scene torgområde eller lignende. Men kan være område en ønsker å leie for andre eventer.

Åkrehamn

På Åkra er det flere steder å leie grunn. På torget, kaien og i parken

Åkra Torg

Her er to områder. Både området foran et kontorbygget mot fylkesvegen og på parkeringsplassen ved Villi og Ve (se kart under). For strøm på dette området, må en ta kontakt med Åkrehamn vekst.

Åkra kai

Her det viktig at Øyavegen eller Buktavegen, og kaikanten har fri passasje. For å få strøm må en ta kontakt med Haugaland kraft for å koblet opp strøm.

Åkraparken og Åkraparken scene

En moderne scene med strømmuligheter. Det er i utgangspunktet gratis å leie scenen. Men det er opp til de som leier scenen om en vil ha opp bakveggen eller ikke, og skal veggen opp må en gjøre det selv. For best mulig lyd så vil nok det være det beste.

Bakvegg

Hvordan bakveggen skal festes, kan du lese her instruksjonene for secenen. Og bilder av hvordan det festes ser du under.

Veavågen

Eneste sted vi har har områder til utleie er det som blir kalt Vea torg.

Vea torg.

Parkeringsplassen i nærheten av kirka. Det er derfor også veldig viktig at kirken blir varslet av den som søker.

Kopervik

I Kopervik er det flere steder å leie grunn, sentrum, parken og festplassen

Kopervik sentrum

I sentrum i området rundt gågata så har vi:

  1. Parkeringslokket og Lokket er det vektbegrensning. (Område 1-3)
  2. Gågata hvor det fortrinsvis er boder en har plasser til her. (Område 4-5 & 7-8)
  3. Torget, veien ned fra gågata til parken. Her er det viktig med passasje for utrykningsbiler. (Område 6)

Festplassen.

Her er det mange andre interessenter i området, så her er det viktig at søker må ha skriftlig avtale med kino, som legges ved søknad. og at biblioteket varsles i god til på forhånd.

Parken

Kan leies til arrangementer der også paviljongen er medberegnet.

Kart over alle torgplasser i kommunen

Skudeneshavn sentrum

Skudeneshavn kai 1

Skudeneshavn kai 2

Skudeneshavn, Dr. Jensens Minde

Skudeneshavn, parken med scene

Åkraparken, med scene

Åkra kai

Åkra torg

Vea torg

Kopervik sentrum

Festplassen, Kopervik

Kopervik Park