Gravemelding og arbeidsvarsling

Graving i kommunale veier

Hvis du skal grave i en vei, må du har søkt om dette på forhånd til den riktige veimyndigheten. For fylkes- og riksveier må du kontakte Statens Veivesen.

På kommunale veier er det kommunen som er veimyndighet. Men legging av ledninger i vei er hjemlet i ledningsforskriftem. Det er nå laget en sentral veileder til denne forskriften.

Veiledere, forskrift og gravetillatelse

Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis og oppfølging av ledningsforskriften. Veilederen gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal sørge for at både kommuner og aktører får større forutsigbarhet når de planlegger gravearbeider og investeringer.

Slik er prosessen skrevet ganske enkelt:

  1. Søknaden sendes sammen med en arbeidsvarsling, til postmottaket i Karmøy kommune.
  2. En får en godskjennelse eller avslag på søknaden.
  3. Arbeidet settes igang. Det vil kunne bli kontoller underveis.
  4. Arbeidet ferdigstilles etter de krav som står i retningslinjene.
  5. Varsel om ferdigstillelse sendes kommunen.
  6. Enten blir ferdigstillelsen godkjent eller avslått.

Arbeidsvarsling

For å kunne gjøre arbeid som vil påvirke de kjørende på kommunal vei, så skal det sendes inn en arbeidsvarsling med skiltplan for arbeidet.

Sklitplanen skal inneholde de skilt som skal brukes for å gjøre jobben.

Det er et kravat en bruker Visio-programmet og bruker et skjemaet til å sette det kartet inn i.