Gravesøknad

Hvis du skal grave i en vei, må du søke om lov til dette på forhånd. Søknaden må sendes til den riktige veimyndigheten. For fylkes- og riksveier må du kontakte Statens vegvesen.

For kommunale veier er det kommunen som er veimyndighet. Søknad skjer på digitalt skjema som du finner her:

Legging av ledninger i vei er hjemlet i ledningsforskriften. Det finnes en sentral veileder til denne forskriften.

Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis og oppfølging av ledningsforskriften. Veilederen gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal sørge for at både kommuner og aktører får større forutsigbarhet når de planlegger gravearbeider og investeringer.

Arbeidsvarsling

For å kunne gjøre arbeid som vil påvirke de kjørende på kommunal vei, må du sende inn en søknad arbeidsvarslingsplan med skiltplan. Søknaden skjer på samme sted som gravesøknad: