Gravemelding og arbeidsvarsling

Det er nå gebyrer på behandling < br/>
av gravesøknader. Pris, se her.

Hvis du skal grave i en vei, må du har søkt om dette på forhånd til den riktige veimyndigheten. For fylkes- og riksveier må du kontakte Statens Veivesen.

På kommunale veier er det kommunen som er veimyndighet. I den forbindelse har kommunen laget retningslinjer på hvordan det skal graves og hva som forventes av både søknad, varsling og etterarbeid.

Her finner du “Retningslinjer for graving og legging av kabler i kommunal veg”, som ble revidert november 2020.

Slik er prosessen skrevet ganske enkelt:

  1. Søknaden sendes sammen med en arbeidsvarsling, til postmottaket i Karmøy kommune.
  2. En får en godskjennelse eller avslag på søknaden.
  3. Arbeidet settes igang. Det vil kunne bli kontoller underveis.
  4. Arbeidet ferdigstilles etter de krav som står i retningslinjene.
  5. Varsel om ferdigstillelse sendes kommunen.
  6. Enten blir ferdigstillelsen godkjent eller avslått.

For å kunne gjøre arbeid som vil påvirke de kjørende på kommunal vei, så skal det sendes inn en arbeidsvarsling med skiltplan for arbeidet.

Sklitplanen skal inneholde de skilt som skal brukes for å gjøre jobben.

Det er et kravat en bruker Visio-programmet og bruker et skjemaet til å sette det kartet inn i.

Her er skjemaet