Vei og samferdsel

Karmøy kommune har ansvar for vedlikehold av de kommunale veiene i kommunen. Det er i vår kommune en strekning av kommunale veier som vil kunne strekke seg herfra til Seljord, altså ca 280 km med kommunale veier. Veivedlikeholdet på sommeren går på samme vedlikeholdsbudsjett som vintervedlikeholdet. Det vil si at hvis det er mye snøbrøyting om vinteren vil det gå utover sommervedlikeholdet.

Asfaltering/lapping

Hvis du har et hull i en kommunal vei, som burde lappes på, ta kontakt med Servicetorget.

Fylkes-, riks-, og europaveg

Har du spørsmål om dem, må du ta kontakt med vegvesenet.

www.vegvesen.no