Pågående vann- og avløpsprosjekter

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

Her kan du finne mer informasjon om pågående kommunale prosjekter tilknyttet vann og avløp. Årsaken for prosjektet kan variere, men det er ofte på grunn av generelt dårlig tilstand på rørene i området eller fordi det er nødvendig med separering av kloakk og overvann.

Informasjonsbrev sanering og separering vann- og avløpsledninger