Hovedplan avløp (kloakk)

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

Hovedplan for avløp er utarbeidet som et hjelpemiddel for å gi effektiv og riktig styring av kommunens avløpshåndtering. Den skal sikre et samlet, bærekraftig og optimalt avløpssystem.

Hovedplan for avløp skal ivareta:
  • Krav til nasjonale forskrifter
  • Lokale miljøhensyn og andre brukerinteresser
  • Framtidig utvikling og klimaendring
For å ivareta en slik målsetting skal planen angi:
  • Begrunnede mål for de enkelte elementer som inngår i et samlet avløpssystem
  • Nødvendige tiltak for å oppnå disse målene
  • Hensiktsmessig tidsplan for iverksettelse av disse tiltakene
  • Nødvendige økonomiske, materielle og mannskapsmessige ressurser for å iverksette tiltakene innenfor den tidsramme som er gitt.

hovedplan-avlop-2016-2023