Hovedplan avløp (kloakk)

Hovedplan for avløp er utarbeidet som et hjelpemiddel for å gi effektiv og riktig styring av kommunens avløpshåndtering. Den skal sikre et samlet, bærekraftig og optimalt avløpssystem.

Gjeldende hovedplan

Gjeldende hovedplan for avløp 2020-2027 er en revisjon av hovedplan avløp 2016-2023.  Revisjonsarbeidet ble utført 2019-2020 arbeidet i 2019-2020 og vedtatt i Karmøy kommunestyre 21.09.20 i sak 20/24061.

Link til revidert hovedplan 2020-2027:Hovedplan Avløp 2020 2027

Følgende endringer er vedtatt i revisjon:
1. Antall renseanlegg er redusert
2. Kostnader for hvert enkelt renseanlegg er øket
3. Krav til ledningsnett i nye utslippstillatelser medfører økt ressursbruk 
 

Innhold i planen

Utarbeide et effektivt styringsredskap for kommunens avløpspolicy med sikte på et samlet, bærekraftig og optimalt avløpssystem som ivaretar:

Krav til nasjonale forskrifter, lokale miljøhensyn, lokale brukerinteresser
framtidig utvikling, framtidig klimaendring og tiltaksplanen i gjeldende hovedplan av 2016 videreføres i revidert hovedplan 2020-2027.
 
 
Tiltak i hovedplanen:
 
1. Overføring av utslipp
2. Rehabilitering av pumpestasjoner
3. Rehabilitering og separering av ledninger
4. Renseanlegg
5. Resipientundersøkelse
6. Udefinert