Overvann

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre det kommunale overvannsnettet. Dette er et langsiktig arbeid, og det er ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. Store nedbørmengder på kort tid, som treffer asfalt og andre områder med lite vegetasjon, kan føre til problemer med oversvømmelser bebygde områder og tettsteder/byene. Ved å klikke på lenkene nedenfor kan man finne mer informasjon om tema overvann.