SMS-varsling (vann og avløp)

Sist oppdatert 20. mai 2019 12:05

Sektor vann og avløp i Karmøy kommune benytter digital varsling for å informere innbyggerne ved ulike typer driftsforstyrrelser på vann- og avløpsnettet. Via SMS, e-post eller talemelding vil du få beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Eksempler kan være planlagt vedlikehold, lekkasjer eller kokepåbud.

Har du spørsmål til dette? Kontakt oss via servicetorget, på telefon 52 85 75 00.

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg;

Privatpersoner:

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn mobiltelefonnummer og e-postadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjon herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

Oppdatering utføres her: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Bedrifter:

Informasjon om virksomheter/bedrifter hentes med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret, og kontaktdata blir hentet fra Altinn. Virksomheter/bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenheter hos Brønnøysundregistrene. Når det gjelder virksomheter/bedrifter kan det være en utfordring at informasjonen ikke når rett person. Det er virksomhetens/bedriftens eget ansvar å påse at riktig telefonnummer er registrert.

Oppdatering utføres her: www.varslemeg.no

Tilleggsregister:

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varlser for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Oppdatering utføres her: www.varslemeg.no

I utgangspunktet vil du bli varslet på det nummeret som du er registrert med i Folkeregisteret. Så lenge du er registrert her med riktig adresse, er alt i orden. Innbyggere under 16 år ligger ikke i registeret, og mottar dermed heller ikke varsel.

Din registrering kan du sjekke her: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Alle enheter i borettslaget eller sameiet blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Din registrering kan du sjekke her: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

www.varslemeg.no kan du sjekke eiendommer/virksomheter som er oppført på ditt mobilnummer, eller legge til nye. Disse vil da komme i tillegg til din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Eksempler kan være dersom du har syke foreldre, dersom du eier flere eiendommer, er vaktmester på et bygg etc.

Slik gjør du:

 • Gå til www.varslemeg.no
 • Under tilleggsoppføring klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn. Da vil du få opp en liste over eiendommer/virksomheter som er registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette eiendommer/virksomheter eller legge til flere.

Informasjon om virksomheter/bedrifter hentes med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret, og kontaktdata blir hentet fra Altinn. Virksomheter/bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenheter hos Brønnøysundregistrene. Når det gjelder virksomheter/bedrifter kan det være en utfordring at informasjonen ikke når rett person. Det er virksomhetens/bedriftens eget ansvar å påse at riktig telefonnummer er registrert.

Oppdatering utføres her: www.varslemeg.no

Slik gjør du:

 • Gå til www.varslemeg.no
 • Under tilleggsoppføring klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn. Da vil du få opp en liste over eiendommer/virksomheter som er registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette eiendommer/virksomheter eller legge til flere.

Eksempler på virksomheter/bedrifter:

 • Industri- og forretningsbygg
 • Alders- og sykehjem
 • Sykehus, legesenter, tannlegesenter
 • Skoler, barnehager og institusjoner
 • Alle bygg med sprinkleranlegg
 • Hoteller, restauranter, spisested
 • Renseri og vaskeri
 • Frisører

NB: Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er lite egnet som kontaktnummer. Dersom din virksomhet er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at virksomheten/bedriften mottar varsling.

Dersom du er registrert med hemmelig nummer, vil du ikke motta varslinger fra oss.
Dersom du likevel ønsker å motta varslinger, må du registrere deg på www.varslemeg.no. Husk å krysse av for «hemmelig nummer». Informasjonen vil ikke bli offentliggjort, men administratorer av systemet vil ha tilgang til denne informasjonen.