SMS-varsling (vann og avløp)

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

Sektor vann og avløp i Karmøy kommune benytter telefonvarsling for å informere innbyggerne ved ulike typer driftsforstyrrelser på vann- og avløpsnettet. Via SMS eller talemelding vil du, dersom mulig, få beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Eksempler kan være planlagt vedlikehold, lekkasjer eller kokepåbud.

Systemet fanger opp alle registrerte telefonnummer på eiendommer/bedrifter/virksomheter i det berørte området. Innbyggere under 16 år ligger ikke i registeret, og mottar dermed ikke varsel. Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

Har du spørsmål til dette? Kontakt oss via servicetorget, på telefon 52 85 75 00.

Det finnes to ulike registre som benyttes for å hente informasjon om deg som innbygger; Nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister og et tilleggsregister. Disse to systemene fanger opp alle registrerte telefonnummer på eiendommer/virksomheter i det berørte området. Innbyggere under 16 år ligger ikke i disse registrene, og mottar dermed ikke varsel.

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse, da mange offentlige henvendelser vil foregå her i fremtiden.  Dersom du en eller annen gang har logget inn på en offentlig tjeneste via ID-Porten, finnes du i kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom du ikke ønsker å motta digital kommunikasjon fra det offentlige, må du slette deg fra registeret. Det gjør du på https://www.norge.no/nb/slett-kontaktinformasjon

Dette er et tilleggsregister som du benytter dersom du ønsker å motta varslinger for eiendommer/virksomheter som du ikke er registrert med bostedsadresse på.


I utgangspunktet vil du bli varslet på det nummeret som du er registrert med i Folkeregisteret. Så lenge du er registrert her med riktig adresse, er alt i orden. Innbyggere under 16 år ligger ikke i registeret, og mottar dermed heller ikke varsel.

Dersom du bor i borettslag/blokk/sameie: Alle enheter i borettslaget eller sameiet blir varslet dersom du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Når det gjelder virksomheter/bedrifter kan det være en utfordring at informasjonen ikke når rett person. Det er virksomhetens/bedriftens eget ansvar å påse at riktig telefonnummer er registrert. Se avsnitt «Hvordan registrere varsling for ulike typer virksomheter og bedrifter».


www.varslemeg.no kan du sjekke eiendommer/virksomheter som er oppført på ditt mobilnummer, eller legge til nye. Disse vil da komme i tillegg til din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Eksempler kan være dersom du har syke foreldre, dersom du eier flere eiendommer, er vaktmester på et bygg etc.

Slik gjør du:

 • Gå til ww.varslemeg.no
 • Under tilleggsoppføring klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn. Da vil du få opp en liste over eiendommer/virksomheter som er registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette eiendommer/virksomheter eller legge til flere.


De registrene som blir benyttet for å hente kontaktinformasjon, inneholder også informasjon om virksomheter/bedrifter tilknyttet eiendommen. Det kan til tider være en utfordring at informasjonen ikke når rett person, og det er virksomhetens/bedriftens eget ansvar å påse at riktig telefonnummer er registrert.

Slik gjør du:

 • Gå til www.varslemeg.no
 • Under tilleggsoppføring klikker du «Legg til ditt telefonnummer».
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send».
 • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn. Da vil du få opp en liste over eiendommer/virksomheter som er registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du også slette eiendommer/virksomheter eller legge til flere.

Eksempler på virksomheter/bedrifter:

 • Industri- og forretningsbygg
 • Alders- og sykehjem
 • Sykehus, legesenter, tannlegesenter
 • Skoler, barnehager og institusjoner
 • Alle bygg med sprinkleranlegg
 • Hoteller, restauranter, spisested
 • Renseri og vaskeri
 • Frisører

NB: Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er lite egnet som kontaktnummer. Dersom din virksomhet er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at virksomheten/bedriften mottar varsling.


Dersom du er registrert med hemmelig nummer, vil du ikke motta varslinger fra oss.
Dersom du likevel ønsker å motta varslinger fra oss, må du på egen hånd registrere deg på www.varslemeg.no.
Husk å krysse av for «hemmelig nummer».

Informasjonen vil ikke bli offentliggjort, men administratorer av systemet vil ha tilgang til denne informasjonen.