Kloakklekkasje

Det er viktig for oss å ha kontroll på det kommunale og private avløpsnettet. Derfor ønsker vi tilbakemelding fra våre kunder ved mistanke om kloakklekkasjer. Vi kan bistå med råd og veiledning, kart og rørleggermeldinger.

Dette kan være tegn på kloakklekkasje:
  • Kloakkansamling
  • Utslipp til sjø/bekk
  • Kloakk eller vann fra kummer
  • Lukt i området
Mistanke om lekkasje på din private kloakk:
  • Kontakt autorisert rørlegger for vurdering av omfanget.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt så tidlig som mulig.
  • Vi kan bistå med kart og rørleggermelding, dersom dette finnes i våre arkiver.
Mistanke om lekkasje på kommunal kloakk:
  • Kontakt oss via sentralbordet på tlf 52 85 75 00.
  • Ved akutt behov etter ordinær arbeidstid, kontakt vår vakttelefon på 41 63 58 77.