Fettutskillere

Alle virksomheter med påslipp av avløpsvann som inneholder animalsk eller vegetabilsk fett/olje, skal ha fettutskiller. Dette gjelder ny og eksisterende virksomhet, eller ved bruksendringer. Formålet er å separere fett fra avløpsvannet, slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Installering av fettutskiller skal søkes om via rørleggermelding, og ferdigmelding (inkludert innmåling) skal leveres når fettutskiller er installert. Virksomheter med fettutskiller skal levere rapport over tømming/renhold minimum en gang pr år.

Eksempler på virksomheter som skal ha fettutskiller:
  • Restauranter/kafeer/konditorier/bakerier/gatekjøkken/kiosker
  • Catering/ferdigmatprodusenter
  • Kantiner/storkjøkken
  • Kjøtt- og fiskeforedlingsbedrifter/slakteri/meieri/røkeri
  • Hermetikk/margarin/matolje-industri
  • Matbutikker med steke/grillavdeling/ferskvareavdeling
  • Friteringsindustri
Referanser til aktuelt lovverk og standarder: