Kloakk

Kloakk er forurenset vann fra husholdning, næring eller industri. Kloakk transporteres ved hjelp av pumper eller selvfall til felles behandlingssted, septiktanker eller minirenseanlegg. Sektor vann og avløp drifter og vedlikeholder seks renseanlegg og 107 kloakk-pumpestasjoner, i tillegg til kommunale kloakkummer og kommunalt ledningsnett.