Retningslinjer og lovverk (vann og avløp)

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:32

Ved arbeid tilknyttet vann og avløp finnes det lovverk og retningslinjer å forholde seg til. Nedenfor finner du en oversikt over de mest vesentlige. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål til dette.

 

Retningslinjer:
Sentrale lover og forskrifter: