Plombering av vann

Dersom en eiendom skal stå ubebodd/ikke bli brukt i minst 1 år frem i tid, er det mulig å søke om plombering av vanninntaket. Når et vanninntak plomberes, vil vann- og avløpsgebyrene på eiendommen stoppes så lenge plomben er på.

Ved innvilget søknad om plombering vil du få tilsendt et stengegebyr. Satsen på dette gebyret finner du i prislisten for vann- og avløpsgebyrer. Når gebyret er betalt vil plomberingen bli utført av kommunen, evt. av et firma som kommunen har avtale med. Vanninntaket må være plombert i minimum 1 år. Dersom plomben fjernes før det har gått 1 år, vil avgiftene for hele perioden bli lagt på.

Når/hvis man ønsker å fjerne plomben, må også dette søkes om. Søknad om fjerning av plombe søkes om på samme skjema som plombering. Prisen for plombering og fjerning av plombe er lik.

Søknadsskjema for plombering/fjerning av plombe finner du her.

Søknaden sendes på e-post til post@karmoy.kommune.no eller per brev til:

Karmøy kommune
Rådhuset
postboks 167
4291 Kopervik.