Arbeid i nærheten av vann- og avløpsledninger

Sist oppdatert 11. september 2019 10:19

Før man starter et arbeid eller en gravejobb, skal det alltid undersøkes om det finnes vann- og avløpsledninger nedgravd i bakken. Kontakt oss direkte for å få tilsendt et kart over kommunale vann- og avløpsledninger. Det er også mulig å få dette fra Geomatikk, som samler informasjon om kabler og ledninger i bakken fra ulike instanser. Vi kan påvise kommunale vann-og avløpsledninger i forbindelse med nybygg, tilbygg og andre anlegg. Kommunen kan også påvise ledningsanlegg for tilknytning til vann- og avløp.