Arbeid i nærheten av vann- og avløpsledninger

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:33

Før man starter et arbeid skal det alltid undersøkes om det finnes vann- og avløpsledninger i nedgravd i bakken. Kontakt oss direkte for å få tilsendt et kart over kommunale vann- og avløpsledninger. Det er også mulig å få dette fra Geomatik, som samler informasjon om kabler og ledninger i bakken fra ulike instanser. Vi kan påvise kommunale vann-og avløpsledninger i forbindelse med nybygg, tilbygg og andre anlegg. Kommunen kan også påvise ledningsanlegg for tilknytning til vann- og avløp.

Diverse krav ved arbeid i nærheten av vann- og avløpsledninger:

  • Alle ledninger skal være tilgjengelige for oppgraving ved reparasjoner og tilknytninger.
  • Det skal være betryggende avstand mellom ledning og byggverk, konstruksjon eller kabelanlegg. Minste avstand mellom byggverk/kabler og VA–ledninger er 4 meter til hver side.
  • Byggverk/kabler nærmere enn 4,0 meter må avklares med sektor vann og avløp, og beskrivelse med tegninger må være godkjent før arbeidet igangsettes.Dispensasjon på 2 meter kan i enkelte tilfeller innvilges.
  • Vannledninger større enn Ø = 300 mm skal behandles spesielt, ta kontakt for mer informasjon.
  • Hydroledning har egne krav, se egen side.