Vann- og avløpskalkulator

Kalkulatoren gjelder kun for helårsboliger. Bruksarealet på boligen oppgis i kvadratmeter. Målt forbruk oppgis i kubikkmeter. For å se totalgebyr for vann og avløp, må årsgebyr for vann og årsgebyr for kloakk legges sammen. Prisene som er oppgitt er inkl. mva. For målt forbruk er leie av den minste vannmåleren på 20 millimeter lagt inn i beregningen