Beregningsmodell etter bruksareal

For boliger uten vannmåler beregnes vannforbruket basert på bruksarealet for din bolig. Boligens bruksareal (m²) omregnes til kubikkmeter (m³) vannforbruk basert på omregningsmodellen beskrevet her.

 

Bruksarealet hentes fra det offentlige registeret Matrikkelen.

For boliger med bruksareal opptil 186 kvadratmeter, mulitpliseres bruksarealet med 0,9 for å beregne vann- og kloakkforbruket. Eks. 175 x 0,9 = 157,5 kubikk.

Boliger mellom 186 og 300 kvadratmeter bruksareal betaler alle på grunnlag av 186 kvadratmeter: 186 x 0,9 = 167,4 kubikk

Boliger over 300 kvadratmeter får først et fratrekk på 114 kvadratmeter, før arealet multipliseres med 0,9: (350 kvadrat – 114) x 0,9 = 212,4 kubikk

Omregningsfaktorer

For boliger er omregningsfaktoren 0,9

For fritidsboliger er omregningsfaktoren 0,3

For utleiehytter er omregningsfaktoren 0,45