Slik leser du av vannmåleren

Karmøy kommune benytter fortrinnsvis SMS for innhenting av vannmåleravlesning. Det vil 2 ganger i året bli sendt SMS til din mobiltelefon, som besvares med korrekt måleravlesning.

 • SMS avlesning er raskest, og for de fleste også den enkleste måten å rapportere inn målerstand for din vannmåler.
 • Du må gi beskjed til oss om du fortsatt ønsker å motta avlesningskort i posten. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort til abonnenter som ikke har registrert telefonnummer i offentlige registre.

SMS avlesning

 1. Du mottar først en SMS (fra et “merkelig” telefonnummer).
 2. Kontroller at vannmålernummer i SMS stemmer med ditt målernummer.
  OBS: Eldre målere er registrert i vårt system med kun de siste sifrene som står på måleren, og vil derfor avvike fra målernummer i SMS, dette er normalt. Stemmer ikke de siste sifrene: Ta kontakt på med oss.
 3. Les av vannmåleren og send inn målerstanden som svar på tilsendt SMS.
  • Ikke ta med røde tall
  • Ikke ta med tall bak komma
  • Ingen bokstaver i meldingen
  • For vannmåler vist på bildet under, er korrekt rapportert målerstand 30030

Slik kan det se ut på din mobiltelefon ved SMS avlesning

Kvittering

Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden sist avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Registrert feil avlesning på SMS?

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.

Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil man motta SMS varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler!
Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.

Har du ikke mottatt SMS, men ønsker det ved neste avlesning?
Da vil det være mulig å oppgi telefonnummer via avlesning på Internett: www.leseav.no, eller ved å oppgi mobilnummeret på vannmålerkortet som må leveres inn til kommunen.

Det er også mulig å oppdatere kontaktinformasjonen i det felles nasjonale kontaktregister på www.norge.no
Her anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen.

Hvis du mottatt en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. Abonnenter som ikke har svart på SMS vil motta avlesningskort i posten og riktig mobilnummer kan da meldes inn sammen med avlest stand.
I tillegg bør den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register www.norge.no

Internettavlesning – www.leseav.no

For å kunne lese av din målerstand via Internett, er det nødvendig med et avlesningskort.  Det blir sendt ut til de husstander som har bedt om avlesningskort, ikke har besvart målerstand via SMS eller ikke har mottatt SMS.

Du leser av vannmåleren på www.leseav.no.

 • Kontroller at vannmålernummer på avlesningskortet stemmer med ditt målernummer.
  OBS: Eldre målere er registrert i vårt system med kun de siste sifrene som står på måleren, og vil derfor avvike fra målernummer på avlesningskortet, dette er normalt. Stemmer ikke de siste sifrene: Ta kontakt på med oss.
 • Les av vannmåleren og registrert målerstand på www.leseav.no
   • Ikke ta med røde tall
   • Ikke ta med tall bak komma
   • Ingen bokstaver i meldingen
   • For vannmåler vist på bildet under, er korrekt rapportert målerstand 30030

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende. Dette gjør du på www.leseav.no

Ønsker du å motta varsling ved SMS ved neste avlesning?
Da vil det være mulig å oppgi telefonnummer samtidig som du registrerer målerstand på www.leseav.no, eller ved å oppgi mobilnummeret på vannmålerkortet som må leveres inn til kommunen.

Det er også mulig å oppdatere kontaktinformasjonen i det felles nasjonale kontaktregister på www.norge.no
Her anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen.

Avlesningskort

Du må gi beskjed til oss om du fortsatt ønsker å motta avlesningskort i posten. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort til abonnenter uten registrert mobilnummer.

På avlesningskortet kan du oppgi mobilnummer vi kan benytte ved neste avlesning, eller registrere ditt mobilnummer på www.leseav.no sammen med avlest stand.

Bedrifter

Registrert bedriftens kontaktperson på varslemeg.no.
Under avsnittet “Tilleggsoppføring” velges så “Ny/Endre oppføring”
Dette må gjøres siden telefonnumre fra bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.