Drift og vedlikehold (vann og avløp)

Vi har en stor og kompetent avdeling som hver dag jobber med å drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget i kommunen.Vi er heldige å ha folk med bred kunnskap innen elektro/automasjon, mekaniske fag, rørleggerfag og pumpeteknikk. Avdelingen holder til på Bygnes og består av 14 personer.

Avdelingens oppgaver:
 • Drift og vedlikehold av 107 kloakk-pumpestasjoner
 • Drift og vedlikehold av 22 vann-pumpestasjoner
 • Drift og vedlikehold av 6 renseanlegg
 • Drift og vedlikehold av kommunale vannledninger
 • Drift og vedlikehold av kommunale avløpsledninger
 • Drift og vedlikehold av ca 100 sjøledninger
 • Drift av lager for vann og avløp
 • Installering og vedlikehold av vannmålere
 • Akutt beredskap innen vann og avløp
 • Service og assistanse for ulike firma og  privatpersoner
 • Lekkasjesøk