Vann- og avløpskart

Lurer du på hvor vann- og avløpsledninger befinner seg på din eiendom?
Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å finne kart eller rørleggermelding.

  • Kommunale vann- og avløpsledninger er i all hovedsak inntegnet på kartene våre.
  • Private vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller inntegnet på rørleggermeldinger.
    Vi har et stort arkiv som inneholder rørleggermeldinger for de aller fleste eiendommer i Karmøy kommune, men det finnes fortsatt endel eldre boliger hvor kommunen ikke har mottatt denne type dokumentasjon.

Beliggenhet og nøyaktighet

I senere tid har det blitt mer vanlig med GPS-innmåling av vann- og avløpsledninger. Dette var ikke vanlig før i tiden, og endel av den informasjonen vi har i kart og på rørleggermeldinger kan derfor være unøyaktig, og til tider inneholde store avvik i forhold til virkeligheten.

Unøyaktige kart og rørleggermeldinger er en av grunnene til at det alltid er viktig å benytte autorisert fagpersonell ved prosjektering og anleggsarbeid.