Vann- og avløpskart

Lurer du på hvor vann- og avløpsledninger befinner seg på din eiendom? Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å finne kart eller rørleggermeldinger. Kommunale vann- og avløpsledninger er i all hovedsak inntegnet på kartene våre, mens private vann- og avløpsledninger er inntegnet på rørleggermeldinger. Vi har et stort arkiv som inneholder rørleggermeldinger for de aller fleste eiendommer i Karmøy kommune, men det finnes endel eldre boliger som vi ikke har denne typen informasjon om.

Innmåling av vann- og avløpsledninger:

I senere tid har det blitt standard med GPS-innmåling av vann- og avløpsledninger. Dette var ikke vanlig før i tiden, og endel av den informasjonen vi har i våre kart er derfor ca plasseringer.