Vann og avløp

Sist oppdatert 22. oktober 2019 09:06

Vi som jobber med vann og avløp skal sørge for at kundene får et hygienisk betryggende og godt drikkevann, samt drifte alle kommunale vann- og avløpsanlegg. Tjenesten blir finansiert av kommunale gebyrer etter selvkost-prinsippet.

Akutte hendelser utenom åpningstid: 41 63 58 77