Stemmemyr

Karmøy kommune har nå 8 boligtomter på Stemmemyr, også kalt “Spannatoppen” klar for salg, andregangsutlysning. 

Skjemaet åpnes fredag 24.6 kl. 09.00. Med andregangsutlysning er det “først til mølla” som gjelder. Altså er den den første som søker på tomten som får den.

Størrelse på tomt varierer fra 500 – 835 m2.

Viktig informasjon, må leses (trykk på +)

Når tomtene utlyses i markedet for første gang, vil de annonseres på kommunens hjemmeside og i lokalavis, facebook e.l. Dersom du er interessert i en av våre tomter, må du sende inn søknad på aktuell tomt. Du kan skrive deg opp på så mange tomter du ønsker, i prioritert rekkefølge. Får du tilslag, faller du ut av listen på de andre tomtene du har ført deg opp på.


Det er en forutsetning at du har fått innvilget kjøp av tomt av din bank, evt. kan dokumentere på annen måte at du har oppsparte midler.
Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om tomtene, herunder situasjonskart, reguleringsbestemmelser, ledningsnett m.m. utover det som fremgår av hjemmesiden.

Tildeling av tomt
Ved førstegangsutlysning, vil det bli satt opp søknadsfrist. Etter fristens utløp blir det utført loddtrekning på mottatte søknader. Ved tomter som har vært utlyst, men som per tid ikke er solgt, gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.
Kun én søknad per husstand blir godkjent. Ved næringstomter gjelder én søknad per registrert firma.

Ved tildelt tomt
Dersom du får tildelt tomt, vil vi oversende kjøpekontrakt og informasjon om tomten. I tillegg må du bekrefte/signere egenerklæring om konsesjonsfrihet som sendes inn til oss sammen med signert kjøpekontrakt. Frist for innlevering er to uker fra du mottok tilbudet.

Vi vil deretter utstede faktura for kjøpesum og omkostninger. Frist for betaling av faktura er normalt tre uker. Når faktura er betalt, vil tomten overskjøtes til kjøper.

TomtPris inkluderer avgift & gebyrer
Tomt 1 – 149/500, 835 m2Solgt
Tomt 2, 149/501, 643 m2 kr                    999 198,-
Tomt 3, 149/502, 636 m2 kr                    988 435,-
Tomt 4, 149/503, 714 m2 kr                 1 108 360,-
Tomt 5, 149/504, 560 m2Solgt
Tomt 6, 149/505, 688 m2 kr                 1 068 385,-
Tomt 7, 149/506, 718 m2Solgt
Tomt 8, 149/507, 616 m2Solgt
Tomt 9, 149/508, 574 m2Solgt
Tomt 10, 149/509, 679 m2 Solgt
Tomt 11, 149/510, 587 m2 kr                    913 098,-
Tomt 12, 149/511, 495 m2Solgt
Tomt 13, 149/512, 742 m2Solgt
Tomt 14, 149/513, 636 m2 Solgt
Tomt 15, 149/514, 656 m2Solgt
Tomt 16, 149/515, 660 m2Solgt
Tomt 17, 149/516, 657 m2Solgt
Tomt 18**, 149/517, 600 m2Solgt
Tomt 19, 149/518, 728 m2Solgt
Tomt 20, 149/519, 728 m2Solgt
Tomt 21, 149/520, 514 m2Solgt
Tomt 22, 149/521, 529 m2Solgt
Tomt 23, 149/522, 564 m2Solgt
Tomt 24, 149/388, 555 m2Solgt
Tomt 25, 149/389, 691 m2Solgt

Søknad

Søknad sendes inn digitalt.
Dersom du ikke har anledning å sende digital søknad, kan du fylle ut papirskjema på Rådhuset.
Adresse Statsråd Vinsjes gate 25, Kopervik.