Tomter og eiendommer for salg

Karmøy kommune selger både bolig- og næringstomter. På denne siden finner du en oversikt over tomter som er under planlegging, samt tomter som er klare for salg.

Når tomtene utlyses i markedet for første gang, vil de annonseres på kommunens hjemmeside og i lokalavis, facebook e.l. Dersom du er interessert i en av våre tomter, må du sende inn skriftlig søknad på aktuell tomt.

Det er en forutsetning at du har fått innvilget kjøp av tomt av din bank, evt. kan dokumentere på annen måte at du har oppsparte midler.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om tomtene, herunder situasjonskart, reguleringsbestemmelser, ledningsnett m.m. utover det som fremgår av hjemmesiden.

Tildeling av tomt

Ved førstegangsutlysning, vil det bli satt opp søknadsfrist. Etter fristens utløp blir det utført loddtrekning på mottatte søknader. Ved tomter som har vært utlyst, men som per tid ikke er solgt, gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.

Kun én søknad per husstand blir godkjent. Ved næringstomter gjelder én søknad per registrert firma.

Ved tildelt tomt

Dersom du får tildelt tomt, vil vi oversende kjøpekontrakt og informasjon om tomten. I tillegg må du bekrefte/signere egenerklæring om konsesjonsfrihet som sendes inn til oss sammen med signert kjøpekontrakt. Frist for innlevering er to uker fra du mottok tilbudet.

Vi vil deretter utstede faktura for kjøpesum og omkostninger. Frist for betaling av faktura er normalt tre uker. Når faktura er betalt, vil tomten overskjøtes til tomtekjøper. Tomten kan, når bekreftelse på at kjøpesum er mottatt, bli tatt i bruk.

Søknad

Søknad sendes inn digitalt. Dersom du ikke har anledning å sende digital søknad, kan du fylle ut papirskjema i Rådhuset. Adresse Statsråd Vinsjes gate 25, Kopervik.

Hva ønsker du å kjøpe?

Du har nå tre valgmuligheter, ønsker du å melde din interesse for bolig- eller næringstomt – så velger du den som passer ditt ønske. Eier du allerede tomt som grenser til kommunen og ønsker å kjøpe tilleggsareal, da velger du nederste knapp.

Boligtomter

Næringstomter

Tilleggsareal