Kommunale tomter

Sist oppdatert 2. desember 2019 15:12

Under finner du informasjon om ledige boligtomter i kommunen.
Tomtene blir annonsert her i tillegg til lokalavis ved førstegangsutlysing.
I tråd med politiske vedtatte retningslinjer, må du som tomtekjøper sende inn skriftlig søknad på den aktuelle tomt.
Søknad blir gjennomgått etter oppsatt frist. Ved flere interesserte, vil det bli gjennomført loddtrening.

Ved annengangsutlysing gjelder «først til mølla prinsippet».
link til digital søknadsskjema finner du lengre nede på siden.

Ledige tomter i følgende områder

Det er én ledig tomt på Skår, annengangsutlysing. – Reservert.

  1. gnr: 72, bnr: 217. tomtepris: kr. 530.000,- Arealet er oppgitt til 815 m2 og er i dag «råtomt». Kommunalt vann og avløp er lagt inn på eiendommen.
    Trykk her for kart

Det er 0 tomter tilgjengelige.

1. gnr: 43, bnr: 605. tomtepris: kr. 234.850,- Arealet er oppgitt til 671 m2
2. gnr: 43, bnr: 606. tomtepris: kr.237.650,- Arealet er oppgitt til 679 m2

Trykk her for kart
___________________________________________________________________________________________

Tomter under utvikling

Stemmemyr etappe 3

Det byggemodnes ca. 25 boligtomter på Spannatoppen.
Disse vil bli lyst ut for salg i løpet av tredje kvartal 2020.
Årsaken til at prosjektet er utsatt har vært krav til overvannshåndtering.
Dette er nå avklart og med nåværende fremdrift vil tomtene bli lyst ut starten av juli.
Trykk her for kart

Det planlegges ca. 10 tomter på Fosen.
Her gjenstår det mye arbeid  for å få opparbeidet vann, avløp og renovasjon (VAR) før byggemodning kan begynne.
Det er ikke tidfestet start eller ferdigstillingstidspunkt.
Trykk her for kart

Det er et større kommunalt boligfelt på Vea. Det er ikke satt noen konkret fremdriftsplan for arealet.

Området er delt i to, arealet nord er kommunens.
Arealet sør for eiendomsgrensen er privateid.
Trykk her for kart

Det planlegges ca. 16 tomter på Amlandsfeltet.
Amlandsfeltet er noen kilometer sør for Kopervik
Det er ikke tidfestet start- eller ferdigstillingstidspunkt.
Trykk her for kart

Det planlegges å utvide boligfeltet på Ferkingstad:
Det er ikke tidfestet start- eller ferdigstillingstidspunkt.
Trykk her for kart

 

Informasjon om tildeling av tomt

Når søknadsfrist for førstegangsutlysing går ut, vil man ved loddtrekning kontakte tomtesøker på 1. plass.
Denne gis to ukers svarfrist; kjøpekontrakt må signeres og gyldig finansieringsbevis må fremlegges.
Dersom avtale ikke gjennomføres, vil tomt bli tilbudt neste søker i rekken.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at kun én søknad er gyldig i hver husstand/nærstående familie, per tomt.

 

Ved tildeling av tomt

Ved tildelt tomt, må alle tomtekjøpere sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til vår landbrukskonsulent, Britt Johnsen Pedersen.
Dette gjøres enkelt her og bør gjøres snarest p.g.a. 1-3 ukers behandlingstid. Punkt 1, 2, 8 & 10 må fylles ut.
Det godkjente skjemaet vil være en del av formalitetene som sendes sammen med skjøtet for tinglysing.
Tinglysing/hjemmelsoverføring vil skje etter at kjøpekontrakt er signert og kjøpesum + omkostninger er innbetalt Karmøy kommune ved Sektor eiendom.

 

Ved bygging på tomt

Ved bygge-søking, må godkjente kart vedlegges.
Se i høyre marg for godkjente ortofoto, regulering- og situasjonskart.
Husk format 1:500.

 

Søknad

Søknad sendes inn digitalt under.
Dersom du ikke har anledning å sende digital søknad, kan du fylle ut papirskjema i Rådhuset.
Adresse Statsråd Vinsjes gate 25, Kopervik.

Søknadsskjema

 

 

Avlyse søknad eller tildelt tomt

Husk å kontakte oss snarest dersom tomten ikke lenger er aktuell.
Se kontaktinfo i høyre fane. Avlysing må skje skriftlig, gjerne via e-post. Husk å merke epost med gnr/bnr på tomten.

 

Næringstomter

Karmøy kommune har for tiden næringstomter tilgjengelig på Vea, Bygnes/Vestheim og Raglamyr.

Næringstomter