Tomter for salg

Karmøy Kommune er en kommune i stadig vekst. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for at både private og bedrifter i nærområdet kan flytte seg til Karmøy, ved å gjøre tomter byggeklare.

Boligtomter til salgs

Næringstomter til salgs

Per dags dato har kommunen ingen ledige næringstomter.

Kjøp av tilleggsareal

Kjøp av tilleggsareal

Dette skjemaet bruker du om du vil kjøpe tilleggsareal for bolig eller næringsareal. Ha tilgjengelig både ditt eget gards- og bruksnummer, og nummeret til arealet du vil kjøpe, før du begynner å fylle ut skjema
  • Velg "Bolig" eller "Næring"
  • Er du usikker på hvilket gards- og bruksnummer arealet har? Undersøk på www.fonnakart.no. Her kan du og undersøke om arealet er regulert til bolig eller næring. Karmøy kommune selger ikke LNFR-arealer som tillegg til bolig/næring.
  • Ved å informere om adresse er det lettere for kommunen å finne din eiendom.
  • Kjøper må legge ved kart med skisse som beskriver ønsket areal
    Dra og slipp filer her, eller
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Planlagte utbyggingsområder. Bolig- og næringstomter