Startlån og tilskudd

Du kan alltid sende en mail boligkontoret@karmoy.kommune.no eller hvis du har søkt startlån eller tilskudd ta kontakt via Startskudd – så svarer vi deg raskest mulig.

Vi gjør oppmerksom på at startlån og tilskudd er strengt behovsprøvde ordninger som gis til sosialt og økonomisk vanskeligstilte husstander. Midlene er begrenset, og det vil alltid være de med størst behov / utfordringer som blir prioritert først. Du må også ha utnyttet sparepotensialet ditt.

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet dersom du ikke får lån i vanlig bank, eller hvis du har vanskeligheter med å bli boende i boligen din.

Du bør også lese retningslinjene før du sender inn søknad. Det er blant annet krav om at du må være bosatt i kommunen for å kunne søke om startlån og tilskudd.

Du søker elektronisk ved hjelp av Bank ID. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Hvis du ikke har Bank ID, må du ha en person som kan hjelpe deg (medhjelper), og som får elektronisk fullmakt til å sende inn på vegne av deg – via sin ID. Du må ta kontakt med kommunen på forhånd, slik at dette blir registrert.

Tilskudd

Du kan søke om tilskudd enten til tilpasning av bolig, eller til prosjektering og utredning i forbindelse med dette. Søknader om tilskudd behandles kvartalsvis, sammen med Fysio- og ergoterapitjenesten.

Hvis du skal søke om tilskudd til tilpasning, bruker du det samme elektroniske skjemaet som ved startlån (se ovenfor). Hvis du skal søke om tilskudd til prosjektering og utredning, , så må dette gå via et elektronisk skjema.

Informasjon om de ulike husbanktilskuddsordningene

Merk at det fra 2020 ikke lenger gis tilskudd til etablering ved kjøp av bolig. Det gis heller ikke tilskudd til generell utbedring av bolig