Startlån og tilskudd

Sist oppdatert 6. januar 2020 11:29

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet dersom du ikke får lån i vanlig bank, eller hvis du har vanskeligheter med å bli boende i boligen din.

Både startlån og tilskudd er behovsprøvde ordninger som gis til sosialt og økonomisk vanskeligstilte husstander.

Sjekk om du er i målgruppen.

Du bør også sjekke retningslinjene før du sender inn søknad. Det er blant annet krav om at du må være bosatt i kommunen for å kunne søke om startlån og tilskudd.

Retningslinjene kan du lese her.

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk ved hjelp av Bank ID. Dette gir raskere saksbehandling, og en del opplysninger / vedlegg hentes automatisk fra offentlige registre. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Her er  det elektroniske søknadskjemaet

Dersom du likevel ønsker å søke på papir, så finner du det her.

Informasjon om de ulike husbanktilskuddsordningene