Startlån og tilskudd

Sist oppdatert 8. oktober 2019 08:45

Status pr. 4.oktober 2019:
Kommunen er nå tomme for startlån- og tilskuddsmidler.

Neste mulighet til å søke er i januar 2020.

Merk at dette er behovsprøvde ordninger, og vi anbefaler derfor at du tar kontakt med boligsosial rådgiver før du søker.

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet dersom du ikke får lån i vanlig bank, eller hvis du har vanskeligheter med å bli boende i boligen din.

Både startlån og tilskudd er behovsprøvde ordninger som gis til sosialt og økonomisk vanskeligstilte husstander.

Sjekk om du er i målgruppen.

Du bør også sjekke retningslinjene før du sender inn søknad. Det er blant annet krav om at du må være bosatt i kommunen for å kunne søke om startlån og tilskudd.

Retningslinjene kan du lese her.

Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk ved hjelp av Bank ID. Dette gir raskere saksbehandling, og en del opplysninger / vedlegg hentes automatisk fra offentlige registre. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet.

Her er  det elektroniske søknadskjemaet

Dersom du likevel ønsker å søke på papir, så finner du det her.

Informasjon om de ulike husbanktilskuddsordningene