Tekstiler

Tekstiler og klær som er rene, tørre og uten lukt, og hele og brukbare sko (trenger ikke være vasket) kan leveres inn til ulike tøyinnsamlingsbokser. Disse står plassert på mange steder i kommunen, og tømmes av ulike aktører som Fretex, UFF osv.

Ødelagte tekstiler kunne tidligere leveres i egne poser til tøyinnsamlingen, men må nå leveres som restavfall. Årsaken er at det ikke er tilstrekkelig løsninger for å gjenvinne dette nå.

Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler. Uansett hva tekstilene er laget av, er det beste å levere de til gjenbruk når du ikke lenger trenger de. Tekstiler kan gå til ombruk, repareres, redesignes eller få nytt liv som noe helt annet. På denne måten utnytter vi materialene så lenge vi kan.